Een geslaagde opening van het najaarsseizoen 2023

Marion Vervoort & Egbert Derix hebben met hun muziek en Limburgse poëzie op 9 september geschitterd in het Podiumkerkje. Met hun concert “Nachtvogel” betoverden de zangeres en pianist hun publiek, dat van de eerste tot de laatste tel heeft genoten. Met liedjes van het album ‘Nachtvogel’ bezong Marion haar interpretatie van het leven. Het pianospel van Egbert begeleidde Marion tot in de perfectie.

“Wat een prachtige stem” en “wat een sublieme pianist” waren een paar van de veelgehoorde lovende reacties van het publiek. Het lied “Nachtvogel” (afgelopen jaar een bijna nummer 1 hit in de Limbo Top 10) stak boven alle andere Limburgse muziekpareltjes uit.  

Opening expositie zeer geslaagd


De officiële opening op 10 juni van de expositie over de geschiedenis van de Maasvallei van Nattenhoven tot Illikhoven in vogelvlucht is uitgegroeid tot een succes. De Werkgroep Maasexpo van het Podiumkerkje verwelkomde een grote groep belangstellenden die aandachtig luisterden naar de diverse openingstoespraken. Ook werden de Jupiterbeelden door gedeputeerde Ad Roest en wethouders Ivo Tillie en Andries Houtakkers onthuld, die speciaal voor de expositie even terug zijn gebracht naar Grevenbicht.


Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van de provincie Limburg, gemeente Sittard-Geleen, basisschool De Kingbeek, Heemkunde Bicht en Rivierpark Maasvallei met een mooi gedicht.. Alle belangstellenden waren onder de indruk van het gebodene. Dat het ondanks de “bijna moordende hitte” toch zo druk was belooft veel goeds voor de volgende activiteiten. Prettige bijkomstigheid voor de bezoekers is dat de temperatuur binnen in het kerkje momenteel een stuk aangenamer is dan buiten.

Scroll gerust eens door de sfeervolle foto’s! Is uw interesse gewekt, kom dan zeker kijken. De expositie kan worden bezocht van woensdag tot en met zondag van 13:00-17:30uur. Op maandag en dinsdag kunt u op afspraak reserveren voor groepen, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@podiumkerkje.nl. De entree is gratis.

Graag tot ziens bij de expositie of een van de mini-symposia

Foto’s : Petra Niessen

Een gewone Limburgse jongen die wacht in de keuken van het kerkje totdat zijn optreden gaat beginnen. De laatste succeswensen worden gegeven en tot zijn verrassing komen zijn opa en oma nog binnen gelopen om het concert bij te wonen. Nog even “hallo” en de laatste gasten nemen hun plaats.

Koos Snijders, onze programmamaker, kondigt hem met een mooie introductie aan. En dan beginnen de eerste klanken op zijn gitaar en zingt Damiën van Elburg het eerste lied. Volgens zijn setlist was dit “Get Rhythm”, een cover van Johnny Cash. Die setlist werd naarmate de avond vorderde steeds meer losgelaten, zijn diepe stemgeluid drong door tot in je beenmerg. De cowboyboots maakten het plaatje compleet, je waande je helemaal in countrysfeer.

Het publiek was ontroerd, zong mee en heeft gelachen. Het was wederom een geslaagde avond in het Podiumkerkje. Na afloop kon de EP van Damiën worden gekocht, hier werd goed gebruik van gemaakt. Maar goed dat zijn moeder meehielp, Damiën was druk in de weer met signeren. Overigens brengt hij 12 mei zijn eerste album uit!

Mocht u deze prachtige avond hebben gemist, kijk dan bij ons concertprogramma voor de volgende optredens die ook zeer de moeite waard zijn!


Het publiek beloonde Damiën met een staande ovatie, zijn trotse opa en oma én het publiek hebben genoten!

Foto’s en tekst: Petra Niessen

Tijdens de tentoonstelling De Beegse Maasvallei zullen er een viertal presentaties plaatsvinden waarin de inleiders diverse aspecten van het leven en werken langs de Maas zullen belichten.

De lezingen starten allen om 19.30.  Binnenkomst vanaf 18.45 uur. De presentaties duren maximaal 1,5 uur met een tussenliggende pauze van 15 minuten. Vanaf 21.15 uur tot 22.00 uur is er gelegenheid tot napraten.

Maandag 12 juni  Guus Janssen:  Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Donderdag 15 juni Alphons van Winden: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is

Maandag  19 juni Guus Peters: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Woensdag 21 juni Frank Ruber: Limburg, verdeeld land langs de Maas

Door bijdrages van de provincie Limburg, het VSB fonds en de gemeente Sittard-Geleen kunnen wij deze activiteiten voor iedereen zonder entree toegankelijk maken.

AANMELDEN via email: reserveringen@podiumkerkje.nl

met vermelding van

* datum, het aantal personen met namen en mailadressen van de deelnemers

* codewoord: JANSSEN/ VAN WINDEN/ PETERS of RUBER

Komt u gezamenlijk namens een club of vereniging, vermeld dit ook in de e-mail

Korte toelichting inleiders en thema’s van het symposium

Guus Janssen, maandag 12 juni 19.30 uur Podiumkerkje

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957), opgegroeid in Papenhoven. Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen. Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie.

thema: Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Al vanaf de late Romeinse tijd (vierde eeuw) speelt het christendom een belangrijke rol in de Maasvallei. Van grote invloed was het cultuurgebied van het vroegere bisdom Tongeren-Maastricht-Luik. Deze situatie, die feitelijk tot 1840 heeft voortgeduurd, zal in grote lijnen geschetst worden. Al zeer vroeg was ook de reformatie in het Maasdal aanwezig door de Wassenberger predikanten en de dopers, nadien ook door Asylanten. Uiteraard zullen we in het Grevenbichtse hervormde kerkje aandacht besteden aan de reformatie in het Gulikse ambt Born en de verhoudingen tussen de confessies.

reserveren met codewoord: JANSSEN

Alphons van Winden, donderdag 15 juni 19.30 uur Podiumkerkje
Alphons van Winden volgt al meer dan 30 jaar de bewegingen van het water in onze rivieren en in zijn dagelijkse werk houdt hij zich bezig met de inrichting van de rivieren en de uiterwaarden om ze voor te bereiden op de toekomst.

thema: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is           

Van jaar tot jaar zijn er grote verschillen in de waterstanden in de Maas, veroorzaakt door langdurige regens en droogtes. Alphons vertelt over de herkomst van het water en hoe dat van maand tot maand verschilt bijvoorbeeld tijdens het bijzondere hoogwater zoals dat zich in juli 2021 in de Maas en de Geul voordeed. Er zijn veranderingen gaande, die deels veroorzaakt worden door de manier waarop we de rivieren hebben ingericht, maar de laatste jaren ook door de klimaatverandering.  Ook de vraag wat ons te wachten staat in de toekomst komt aan de orde.

reserveren met codewoord: VAN WINDEN

Guus Peters , maandag 19 juni, 9.30 uur Podiumkerkje

Guus Peters is verbonden  aan het Historiehuis van de Maasvallei in Elsloo (voorheen Streekmuseum de Schippersbeurs.

thema: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Voor de meeste mensen is de Gouden eeuw van Holland een begrip. Wat veel minder bekend is, dat er in dezelfde periode de Maasvaart tussen Luik en Dordrecht ook een grote bloeiperiode heeft gekend wat zijn weerslag heeft gehad op de dorpen in onze regio. Ook hier woonden Maasschippers, handelaren, lijndrijvers, herbergiers etc. In deze presentatie krijgt u een beeld van de “Gouden eeuw” van de Maasvallei.

reserveren met codewoord: PETERS

Frank Ruber, woensdag 21 juni 19.30 uur

Frank Ruber heeft geschiedenis gestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Als rechtgeaarde Limburger is hij sinds die opleiding geïnteresseerd in de geschiedenis en de totstandkoming van Limburg. Hij werkt als verslaggever en programmamaker bij L1.

thema: Limburg, verdeeld land langs de Maas                     

reserveren met codewoord: RUBER


Limburg; een langgerekte strook land langs de Maas die veel mensen een vertrouwd gevoel geeft. Van Eijsden tot de Mokerhei. En dat is best opmerkelijk want de provincie Limburg is een kunstmatige constructie. Pas in 1815 ontworpen aan de tekentafel en van de naam Limburg voorzien door koning Willem I. 

In de presentatie laat hij aan de hand van kaarten zien dat het gebied dat nu Limburg heet, eeuwenlang een speelbal was van hertogen, graven en koningen van elders. Oorlogen, erfenissen en huwelijken leidden steeds opnieuw tot grensaanpassingen. Het resultaat was dat het Maasdal eeuwenlang een staatkundige wirwar was. 

Als de bewoners van de versnipperde streek al een vaderlandsgevoel hadden, dan was dat beperkt tot hun eigen stad of dorp. Opmerkelijk is dat er in de nieuw ontworpen provincie in de 19e eeuw een Limburgse identiteit groeit. Met dank aan romantische schrijvers en het nieuw opgerichte bisdom Roermond. 

Van 10 tot en met 25 juni kunt u in Podiumkerkje Grevenbicht de expositie bezoeken “De Beegse Maasvallei”.

De opening vindt plaats op zaterdag 10 juni om 15:00 uur, zet deze in uw agenda.

De expositie kan worden bezocht van woensdag tot en met zondag van 13:00-17:30uur. Op maandag en dinsdag kunt u op afspraak reserveren voor groepen, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@podiumkerkje.nl. De entree is gratis.

Tijdreis door de geschiedenis

Middels een tijdlijn van 18 meter gaat u in vogelvlucht door de geschiedenis van het wonen en werken in de Beegse Maasvallei vanaf de eerste bewoners tot in deze tijd. De geschiedenis van Grevenbicht en Obbicht en opvallende gebeurtenissen komen aan de orde, evenals de handel, de Maas als bindmiddel en grens, de aanleg van dijken, overstromingen en de overlast die de Maas veroorzaakt.

Tot slot blikken we even vooruit: hoe moeten we omgaan met die Maas in de toekomst?

De Eye-catcher

Op een groot doek van 3,5 mtr bij 2,5 mtr (dat wij de eye catcher noemen) laten we de verschillende Maaslopen, de overstromingen, dijkaanleg en dijkdoorbraken in de Maasvallei zien, evenals de huidige werkzaamheden die gericht zijn op grindwinning, rivierverruiming en natuurontwikkeling.

Jupiter komt terug naar Grevenbicht

Het Jupiterbeeld dat 75 jaar geleden op de Houtstraat gevonden is en daarna in depots verdwenen is, komt voor 3 weken terug naar Grevenbicht. Wilt u kennismaken met deze Romeinse god, dan moet u zeker komen kijken. Daarnaast worden een aantal artefacten tentoongesteld die een beeld geven van verschillende periodes uit de geschiedenis.
Een speciaal hoekje is gereserveerd voor de basisschool de Kingbeek. Het Podiumkerkje heeft in samenwerking met de Heemkunde Bicht op school presentaties verzorgd over de Bandkeramiekers en de Romeinen. In maart heeft voor alle schoolkinderen een Romeinse wandeling door Grevenbicht en Obbicht plaatsgevonden. Er hebben drie workshops over de Maasvallei plaatsgevonden. De kinderen hebben met hulp van de leerkrachten, vrijwilligers en de werkgroep hun ervaringen op een bijzondere manier bijeen gebracht…

Voor een goed begrip van de Beegse Maasvallei

We hebben de Beegse Maasvallei niet strak afgebakend. De ene heeft Grevenbicht en Obbicht genoemd (de Bichtse Maasvallei), een ander riep van “sjeetschtang tot sjeetstang”, waarbij in het midden gelaten werd of het de sjeetstang van Illikhoven, Obbicht of Berg was. Bij sommige onderwerpen maken we uitstapjes naar Elen, Dilsen, Stokkem, Maaseik, Born, Sittard, Illikhoven en Visserweert.

Door bijdrages van de provincie Limburg, het VSB fonds en de gemeente Sittard-Geleen kunnen wij deze activiteiten voor iedereen zonder entree toegankelijk maken.

Veel applaus voor álle artiesten van eerste “Beeg Zungk en lach”

Het vorig jaar spontaan gelanceerde plan om plaatselijke artiesten een kans te geven in het eigen dorp op te treden is uitgegroeid tot een succes. In het uitverkocht kerkje schitterden ze afgelopen zaterdag stuk voor stuk.

  • Talent Indy Graat met haar gevoelig Engelstalig repertoire
  • de debuterende en verrassende popgroep Thom Geelen & Band
  • de formatie Corten & Co met de allerbeste swingende samenzang
  • de zussen Jenske & Veerle Wijshoff, die steeds meer vrienden winnen met hun klassiek repertoire en tenslotte
  • KME Cécile o.l.v. Jo Savelkoul met een prachtige muzikale aubade aan de grote plaatselijke troubadour Chel Savelkoul.


Het publiek beloonde alle artiesten met veel applaus. “Beeg zungk en lach” krijgt zeker een vervolg.

Foto’s: Petra Niessen | Tekst: Koos Snijders

Tussen spanning en structuur

Portretten van autisme en emoties

De datum 2 april is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. De jaarlijks terugkerende dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (www.autisme.nl) meldt dat de meerderheid van personen met autisme een normale tot hoge intelligentie heeft. Zij zijn echter beperkt is in hun ‘sociale intuïtie’, het aanvoelen van en afstemmen op sociale situaties.

Kunstfotografe Ine Bierings, die als maatschappelijk werker jarenlang ouders van kinderen met een beperking heeft begeleid, herkende in een vroeg stadium karakteristieke beelden bij haar kleinzoon Loris. Eenmaal kunstfotografe wilde ze deze beelden niet analyseren en verklaren, maar aanvoelen, begrijpen en vastleggen. In een serie portretten van haar kleinzoon probeert ze weer te geven hoe hij de wereld ervaart en met die wereld worstelt.

De portretten zijn te bezichtigen van zaterdag 1 april t/m vrijdag 7 april in het Podiumkerkje Grevenbicht. 

Terwijl Gerrie Oliver de wijn inschonk en er zelf gebakken wafels klaarstonden, genoot het toegestroomde publiek van de kunstwerken van Carine en haar cursisten. In het begin was het kerkje gevuld met zeker 60 aanwezigen, toen het iets rustiger werd, kon men op het gemak een praatje maken met de makers. Divers werk, van potloodtekeningen tot en met olieverf schilderingen konden worden bewonderd. Van studiemateriaal tot ingelijste pronkstukken, alles kwam aan bod.

Bij deze een kleine sfeerimpressie.

Foto’s: Petra Niessen

Beste mensen, begin september hebben we u gevraagd om als u lid bent van de Rabobank aan ons te denken bij het toekennen van stemmen. Daar is door velen van u positief op gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank.

Vandaag 15 oktober is de cheque ter waarde van €346,11 uitgereikt door Marc Wenmaekers van de Rabobank.

Marc had nog een tweede verrassing. De betrokken medewerkers van de bank mochten ook nog een cheque van €500,- schenken aan een deelnemende partij naar keuze.

Marc heeft besloten om ons te verblijden, waar we hem uiteraard heel dankbaar voor zijn!

Terwijl Koos Snijders het koor aankondigde, stonden de heren, ingezongen en wel klaar voor het optreden. Het volledig gevulde Podiumkerkje heeft daarna kunnen genieten van de hoge en intens diepe klanken van de heren, waarvan sommigen hun debuut hadden. De samenzang zorgde voor een ongekend mooi geluid in het kerkje! Het koor zong in het Russisch, maar niet alvorens er in het Nederlands uitleg werd gegeven over het te zingen lied. De aanwezigen hebben geboft met dit optreden van het Kozakkenkoor. Bijgaand een kleine sfeerimpressie in beeld.

Foto’s: Petra Niessen

Terwijl Koos Snijders het trio aankondigde, werd het herfst- winterseizoen van Podiumkerkje Grevenbicht geopend met Tango Y Canciones. De Weerter muzikanten zijn intussen bekende gezichten in het idyllisch kerkje. “La vita è Bella” is samen te vatten in zuivere, integere en gevoelige betovering in de vorm van tangomuziek. Het was wederom een mooie, geslaagde avond in Podiumkerkje Grevenbicht, zie hier de sfeerimpressie in beeld!

Foto’s: Petra Niessen

Podiumkerkje in “vuur en vlam”

De band Baltus & Co zette het Podiumkerkje op 18 juni in vuur en vlam met het programma “A touch of Woodstock”. Van het vermaarde festival in de jaren ’60 klonken bekende songs, aangevuld met andere wereldhits van bijvoorbeeld de Bee Gees. Dat het uitverkochte concert het publiek zeer amuseerde sprak voor zich, alle hits werden meegezongen. Slechts enkele akkoorden waren nodig om te raden welk nummer de band gingen spelen.

Samenzang

De samenzang van de muzikanten Rob Baltus, Ron Strouken, Roger Grootjans en Paul Pinckers was indrukwekkend. De staande ovatie aan het slot sprak boekdelen. De kreet “We want more” werd door Baltus & Co beloond met een aparte a capella waarin de sublieme samenzang nogmaals werd benadrukt.

Genieten pur sang

De toehoorders zongen allemaal mee, publiek en muzikanten hebben zichtbaar en voelbaar genoten van elkaars interactie. Waar Ron Strouken normaliter drumt op een drumstel, zat hij nu ‘slechts’ op een Cajon, het gaf de muziek een intiem tintje, welke perfect paste in het Podiumkerkje. De geluidstechniek en akoestiek in het kerkje zorgde voor een subliem geluid.

Waar op Pinkpop ongeveer 70.000 bezoekers plezier hadden aan muziek beleefden de 70 bezoekers in het kerkje absoluut evenveel plezier.

Dat er tijdens het concert nog witte wijn werd bijgehaald heeft niemand gemerkt, tijdens de pauze werd deze weer gekoeld geserveerd met dank aan de service van Slijterij Van Didden. De spontaan ontstane afwasploeg voorzag iedereen weer op tijd van een schoon glas. Na afloop waaide er een enigszins koele bries en werd er buiten nog nagepraat onder het genot van een watertje en een wijntje.

Muzikanten, publiek en vrijwilligers: bedankt!

Tekst: Koos Snijders & Petra Niessen Beeld: Petra Niessen


Om 14.00 uur: Sterre der Zeeplein.

Op zaterdag 11 juni vindt om 14.00 uur de feestelijke opening plaats van het Natuurleerpad bij Schipperskerk en de wandelpaden rond de Elba.

Het Natuurleerpad is 2,8 km lang en start tegenover het Sterre van der Zeeplein in Schipperskerk. Het pad is bedoeld voor kinderen, om hen op een speelse manier de natuur te laten beleven en te leren wat ze hier kunnen zien en vinden. Je kunt er met (klein)kinderen naartoe gaan  of met jeugdgroepen onder leiding, zoals een schooluitstapje. Dankzij QR-codes op de verschillende informatieborden krijg je als wandelaar op een speelse manier informatie over de natuur. En in de interactieve app die je langs de route leidt, vind je nog meer spellen en opdrachten. In de voorbereiding bleek trouwens dat ook volwassenen nog veel kunnen leren over dit natuurgebied.

Om 14.30 uur: Bij de veerstoep

De wandelpaden rond de Elba zijn 1,8 km lang. Langs de hele route zijn informatieborden geplaatst over natuur en de lokale geschiedenis. De route start aan de veerstoep aan het einde van de Peperstraat. De ingangspoort is ook de poort naar het voetveer. Na 300 meter kom je bij de natuurleerplek in de vorm van een amfitheater. Ook hier staan borden over de flora en fauna, en de keien die je in de Maasvallei kunt vinden. Vervolgens loop je 1,5 km door tot aan de Heuvelsweg. Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen is dit pad vanaf de Heuvelsweg doorgetrokken naar Obbicht.

Om 15.15 uur: in het Podiumkerkje.

Korte toelichting op de projecten die nog gerealiseerd moeten worden zoals het Panoramaplatform en de Vogelobservatie met minimuseum.

Wil je bij deze opening aanwezig zijn, meld je dan voor 5 juni aan via stichtingbeegsemaasvallei@gmail.com met je naam en eventueel naam van je organisatie.

Deze nieuwe inrichting is tot stand gekomen met medewerking van het IVN,  de Heemkunde, het Consortium Grensmaas, de gemeente Sittard-Geleen en Rivierpark Maasvallei. Natuurmonumenten, de toekomstige eigenaar,  heeft ingestemd met de plannen.

Financieel hebben bijgedragen: Het Consortium Grensmaas, LEADER Zuid-Limburg (Europees subsidie), de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

Wandelt u mee?

Henk, totaal verrast!

Terwijl zijn vrouw, Marjo, bijna twee jaar het geheim met zich meedroeg, werd onze interim-voorzitter Henk vandaag totaal verrast met burgemeester Hans Verheijen aan de deur! Compleet met ballonnen, taart en gevolg werd Henk in het bijzijn van zijn gezin en kleinkinderen in het zonnetje gezet. Naast het Lintje, ontvingen Henk en Marjo een mooie oranje taart, een dikke bos bloemen en een appelboom waar ze nog lang de vruchten van kunnen plukken. De talloze vrijwilligers activiteiten werden benoemd, echter nadat ondergetekende nog even koffie bleef drinken en bijkletste met de “luuj van vreuger” kwamen nog veel meer activiteiten aan het licht. Het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau is dan ook dik verdiend.

Vanavond staat hem nog een verrassing te wachten, welke momenteel niet kan worden verklapt.

Hans Verheijen plaatste het volgende op zijn Facebookpagina:

“Tot slot op deze bijzondere dag naar Grevenbicht, naar Henk Boterenbrood. Henk was jarenlang secretaris/penningmeester van voormalige basisschool Ds Deeleman-School in Grevenbicht. Hij is voorzitter van Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg en voorzitter van Spoorgroep Zuid, een samenwerkingsverband van de drie Modelbaanverenigingen uit respectievelijk Helmond, Roermond en Sittard. Daarnaast is de heer Boterenbrood secretaris en interim voorzitter van Stichting Podiumkerkje Grevenbicht. Namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander mocht ik hem de versierselen behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau opspelden.”

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van het Podiumkerkje: Van harte gefeliciteerd en geniet van deze mooie erkenning!

Tekst en beeld: Petra Niessen

  • Interesse komende evenementen of concerten? Ga dan naar CONTACT en geef door dat u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Matiz speelde sterren van de hemel

In een uitverkocht Podiumkerkje Grevenbicht speelden de muzikanten van de formatie Matiz zaterdagavond 9 april de sterren van de hemel.

Een staande ovatie na het finalelied gevolgd door een welverdiende toegift is het beste bewijs dat de Ierse folk, klezmer, gipsy en chansons in de smaak vielen bij het enthousiaste publiek.

De zanger en zangeres werden begeleid door professionele instrumentalisten met gitaar, mandoline, bas, accordeon, viool, percussie en een grote hoeveelheid bijzondere fluiten.
Matiz keert ongetwijfeld een keer terug voor een tweede optreden. Wanneer? Het antwoord op de vraag staat in de sterren van de hemel geschreven…

  • Interesse komende evenementen of concerten? Ga dan naar CONTACT en geef door dat u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.