Inmiddels is het bestuur van het Podiumkerkje alweer een aantal jaren langer actief en is ons een zeer gewaardeerd bestuurslid ontvallen. Vóór de periode van lockdown en tijdelijke sluiting was het bestuur al zoekende naar vervangende bestuursleden. De corona-periode heeft deze zoektocht tijdelijk stilgelegd. Nu de activiteiten weer actief kunnen worden hervat, gaan we dus ook weer actief op zoek naar nieuwe, wellicht wat jongere bestuursleden.

Het podiumkerkje zoekt een penningmeester. Het bestuur is, zoals iedere stichting, wel eens aan een frisse wind toe. Heb jij feeling met het dorp Grevenbicht en kun jij verantwoordelijk de financiën beheren van onze stichting?

Wij zoeken een betrouwbaar persoon die boekhoudkundig een begroting en verslaglegging kan maken en tevens de inkomsten en uitgaven netjes in de (digitale) boeken bijhoudt.

Het bestuur heeft een profiel opgesteld waarvan zij vindt waar een nieuwe penningmeester aan mag voldoen. Niet om angst in te boezemen, meer om duidelijkheid te verschaffen en uitdaging te bieden, zodat de juiste persoon zich voelt aangesproken.

De gevraagde competenties zijn als volgt:

 • Liefst een persoon met reeds bestuurlijke ervaring
 • Je dient feeling te hebben met het dorp
 • Affiniteit met boekhoudkundige aspecten, zoals begrotingen, verslagleggingen etc.
 • Je wordt blij van een kloppende balans
 • Het hebben van een uitgebreid netwerk is zeker zo handig

Uiteraard word je niet in het diepe gegooid, maar loop je eerst een tijdje mee met de huidige bestuursleden.

Wat wordt er verwacht:

 • De standaard termijn van een bestuursfunctie is vastgesteld op 4 jaar
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiën van de stichting
 • Je bent samen met de voorzit(s)ter vertegenwoordiger van de stichting
 • We vergaderen maximaal 10x per jaar
 • De aanwezigheid bij evenementen mag zelf invulling aan worden gegeven

Voel jij je aangesproken en wil je best wel eens wat meer weten over deze functie? Stuur dan een e-mail naar info@podiumkerkje.nl met je gegevens, wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

Inmiddels is het bestuur van het Podiumkerkje alweer een aantal jaren langer actief en is ons een zeer gewaardeerd bestuurslid ontvallen. Vóór de periode van lockdown en tijdelijke sluiting was het bestuur al zoekende naar vervangende bestuursleden. De corona-periode heeft deze zoektocht tijdelijk stilgelegd. Nu de activiteiten weer actief kunnen worden hervat, gaan we dus ook weer actief op zoek naar nieuwe, wellicht wat jongere bestuursleden.

Het podiumkerkje zoekt een secretaris. Heb jij feeling met het dorp Grevenbicht en kun jij zowel schriftelijk als digitaal goed corresponderen? Dan ben jij wellicht degene die wij zoeken!

Wij zoeken die frisse wind die de wettelijke kaders van verenigingen in acht houdt en het leuk vindt om samen met de voorzitter de stichting te vertegenwoordigen.

Het bestuur heeft een profiel opgesteld waarvan zij vindt waar een nieuwe secretaris aan mag voldoen. Niet om angst in te boezemen, meer om duidelijkheid te verschaffen en uitdaging te bieden, zodat de juiste persoon zich voelt aangesproken.

De gevraagde competenties zijn als volgt:

 • Liefst een persoon met reeds bestuurlijke ervaring
 • Je dient feeling te hebben met het dorp
 • Affiniteit met secretariaatswerk
 • Affiniteit met wettelijke kaders m.b.t. verenigingen, denk hierbij aan privacywetgeving, WBTR etc.
 • Het hebben van een uitgebreid netwerk is zeker zo handig

Uiteraard word je niet in het diepe gegooid, maar loop je eerst een tijdje mee met de huidige bestuursleden.

Wat wordt er verwacht:

 • De standaard termijn van een bestuursfunctie is vastgesteld op 4 jaar
 • Je bent samen met de voorzit(s)ter vertegenwoordiger van de stichting
 • Je bent plaatsvervangend voorzitter
 • We vergaderen maximaal 10x per jaar
 • De aanwezigheid bij evenementen mag zelf invulling aan worden gegeven

Voel jij je aangesproken en wil je best wel eens wat meer weten over deze functie? Stuur dan een e-mail naar info@podiumkerkje.nl met je gegevens, wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

Inmiddels is het bestuur van het Podiumkerkje alweer een aantal jaren langer actief en is ons een zeer gewaardeerd bestuurslid ontvallen. Vóór de periode van lockdown en tijdelijke sluiting was het bestuur al zoekende naar vervangende bestuursleden. De corona-periode heeft deze zoektocht tijdelijk stilgelegd. Nu de activiteiten weer actief kunnen worden hervat, gaan we dus ook weer actief op zoek naar nieuwe, wellicht wat jongere bestuursleden.

Het bestuur heeft een profiel opgesteld waarvan zij vindt waar een nieuwe voorzit(s)ter aan mag voldoen. Niet om angst in te boezemen, meer om duidelijkheid te verschaffen en uitdaging te bieden, zodat de juiste persoon zich voelt aangesproken.

De gevraagde competenties zijn als volgt:

 • Liefst een persoon met reeds bestuurlijke ervaring
 • Je dient feeling te hebben met het dorp
 • Indien mogelijk is het fijn als je contacten hebt met subsidiënten en je weet hier mee om te gaan
 • Het hebben van een uitgebreid netwerk is zeker zo handig

Uiteraard word je niet in het diepe gegooid, maar loop je eerst een tijdje mee met de huidige bestuursleden.

Wat wordt er verwacht:

 • De standaard termijn van een bestuursfunctie is vastgesteld op 4 jaar
 • Je bent vertegenwoordiger en woordvoerder van de stichting
 • We vergaderen maximaal 10x per jaar
 • De aanwezigheid bij evenementen mag zelf invulling aan worden gegeven, wel dien je indien mogelijk openingen te verrichten van tentoonstellingen en dergelijke evenementen

Voel jij je aangesproken en wil je best wel eens wat meer weten over deze functie? Stuur dan een e-mail naar info@podiumkerkje.nl met je gegevens, wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

Aan het kerkorgel van Podiumkerkje Grevenbicht waren werkzaamheden hard nodig. Maar eerst een beetje over de historie: Het kerkorgel in het Protestants kerkje van Grevenbicht werd in 1896 feestelijk in gebruik genomen nadat Baronesse Dirckinck von Holmfeld, Gravin de Hompesch Rurich deze had geschonken ter nagedachtenis aan haar op 11 februari 1895 overleden man Baron Dirckinck von Holmfeld. Zij bewoonden het kasteel in Obbicht. Het orgel is gebouwd door de Roermondse orgelbouwers gebr. Franssen volgens het pneumatische systeem. Dit werd op 10 mei 1896 in gebruik genomen.

In 1980 was het orgel in slechte staat, en vanwege de geringe financiële middelen waren renovatie of vervanging niet mogelijk. In het kader van de kerkrenovatie die toen speelde, werden toch een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Een inspectie in 2014 toont dat het kerkorgel dringend groot onderhoud nodig heeft. Er is een offerte aangevraagd voor de te verrichten werkzaamheden aan het orgel. Het volgende beeld van werkzaamheden en onkosten kwamen naar voren:

 • het opnieuw beleren van de balgen t.b.v. de windvoorziening; in principe is het basale functioneren van het orgel afhankelijk van de conditie van de balgen.
 • het opnieuw beleren van de membraanlatten en voorrelais; het leer was versleten, het geheel spaltleer was aan vervanging toe.
 • Herstel en schoonmaak van het interieur, waaronder windlades, pijpwerk en speeltafel
 • bekleden van registerbalgen

Herstel Orgel

Daniël Jansen heeft dankzij zijn vakkundige handen het orgel weer zijn originele, in onze tijd nog nooit gehoorde, klanken terug gegeven. Dit werd in verschillende fases uitgevoerd. Eerst werd de windvoorziening aangepakt. Daarbij kwam men onvoorziene zaken tegen, zoals houtworm en een verzakte orgelkast. Hierdoor paste een en ander niet meer op zijn plek, de windventilator is naar boven verhuisd voor een sterkere windstroom.

De tweede fase heeft ook zijn problemen gekend, maar heeft men prima op kunnen lossen. Tevens is toen de hele orgelkast opnieuw geschilderd. Via via heeft het bestuur een steiger kunnen regelen waarmee op grote hoogte kon worden geverfd en de hoogste ramen ook een poetsbeurt kregen. Jacob Niessen heeft het nodige schuur- en schilderwerk verricht. Henk, Hans en Wim hebben de broodnodige kleinere hulpdiensten geboden. Er zijn nieuwe stemringen op diverse pijpen gemonteerd om een lagere stemming te krijgen. Hierdoor kan er ook met andere muziekinstrumenten worden samengespeeld.

Wist u trouwens dat er 484 orgelpijpen in het orgel zitten? Waarschijnlijk niet, wij trouwens ook niet. Één buis staat bij de ingang. Deze heeft de functie van Sponsorbuis om het gat in de begroting te verkleinen. Iedere Euro is welkom, dus als u iets kunt missen, Podiumkerkje Grevenbicht is u er heel dankbaar voor.

Het totale resultaat mag er zijn, zowel technisch als ook voor het oog. Met trots kunnen we het orgel in volle glorie weer laten klinken, eigenlijk als nooit tevoren! De werkzaamheden aan het kerkorgel Podiumkerkje Grevenbicht waren het meer dan waard.

Gezien de positieve vooruitzichten met betrekking tot de coronamaatregelen, zijn we als bestuur in samenwerking met de activiteiten commissie weer voorzichtig begonnen met de invulling van het programma. Onze bedoeling is om na de zomervakantie te beginnen.  We mikken op begin oktober als startdatum

Ter ere van de restauratie wordt er in het programma om die reden ook een orgelconcert opgenomen. Op het moment dat we wat meer weten over het programma laten we u dat via mail weten.

De website van Podiumkerkje Grevenbicht was aan vernieuwing toe. In dit tijdperk hoort een moderne uitstraling en up-to-date techniek. Gerealiseerd door het bestuur en een team van vrijwilligers is deze tot stand gekomen. Aanvankelijk werd door wijlen Arjo Willems tussen de bedrijven door de eerste opzet gemaakt. Toen hij ons is ontvallen zat het bestuur met de handen in het grijze haar …

De dochter van Jacob, Petra Niessen bood hierop haar kennis en diensten aan. Ook zij werkt tussen haar eigen bedrijfsmatige diensten door aan de website. Een geluk bij een ongeluk verstuikte zij haar enkel en plots werd de website in sneltrein vaart aangepast en gevuld. Er werden nog wat nieuwe foto’s gemaakt, want de kwaliteitseisen bij deze Fotovakvrouw liggen hoog.

Nieuwe Website

Het was aanvankelijk wennen om weer met websites bezig te zijn, maar in de avonduren werden steeds meer functies en mogelijkheden ontdekt. Het bestuur nam een kijkje en gaf hier en daar nog wat tekstuele aanpassingen door. In juni werden de laatste puntjes op de “i” gezet en gaf Petra haar laatste wensen door. De nieuwe website van Podiumkerkje Grevenbicht kreeg haar goedkeuring en werd online geplaatst.

Wie het nog niet was opgevallen, het ‘logo’ wat al jaren wordt gebruikt heeft ook een update ontvangen. Het is strakker gemaakt, enkele elementen zijn weggelaten en het is nu wel symmetrisch. “Less is more” volgens Petra, “een logo moet eenvoud uitstralen, in groot en klein formaat”. Het is nu zodanig gemaakt dat het in grote en kleine varianten kan worden ingezet zonder kwaliteitsverlies.

Al met al zijn wij verheugd met de vrijwillige bijdrage van Petra, zij blijft voorlopig het kerkje voorzien van foto’s en blijft de website onderhouden. Reacties, aanvullingen of opmerkingen zijn van harte welkom, stuur deze naar info@podiumkerkje.nl.