Mini Symposium “ De Beegse Maasvallei”

Tijdens de tentoonstelling De Beegse Maasvallei zullen er een viertal presentaties plaatsvinden waarin de inleiders diverse aspecten van het leven en werken langs de Maas zullen belichten.

De lezingen starten allen om 19.30.  Binnenkomst vanaf 18.45 uur. De presentaties duren maximaal 1,5 uur met een tussenliggende pauze van 15 minuten. Vanaf 21.15 uur tot 22.00 uur is er gelegenheid tot napraten.

Maandag 12 juni  Guus Janssen:  Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Donderdag 15 juni Alphons van Winden: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is

Maandag  19 juni Guus Peters: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Woensdag 21 juni Frank Ruber: Limburg, verdeeld land langs de Maas

Door bijdrages van de provincie Limburg, het VSB fonds en de gemeente Sittard-Geleen kunnen wij deze activiteiten voor iedereen zonder entree toegankelijk maken.

AANMELDEN via email: reserveringen@podiumkerkje.nl

met vermelding van

* datum, het aantal personen met namen en mailadressen van de deelnemers

* codewoord: JANSSEN/ VAN WINDEN/ PETERS of RUBER

Komt u gezamenlijk namens een club of vereniging, vermeld dit ook in de e-mail

Korte toelichting inleiders en thema’s van het symposium

Guus Janssen, maandag 12 juni 19.30 uur Podiumkerkje

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957), opgegroeid in Papenhoven. Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen. Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie.

thema: Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Al vanaf de late Romeinse tijd (vierde eeuw) speelt het christendom een belangrijke rol in de Maasvallei. Van grote invloed was het cultuurgebied van het vroegere bisdom Tongeren-Maastricht-Luik. Deze situatie, die feitelijk tot 1840 heeft voortgeduurd, zal in grote lijnen geschetst worden. Al zeer vroeg was ook de reformatie in het Maasdal aanwezig door de Wassenberger predikanten en de dopers, nadien ook door Asylanten. Uiteraard zullen we in het Grevenbichtse hervormde kerkje aandacht besteden aan de reformatie in het Gulikse ambt Born en de verhoudingen tussen de confessies.

reserveren met codewoord: JANSSEN

Alphons van Winden, donderdag 15 juni 19.30 uur Podiumkerkje
Alphons van Winden volgt al meer dan 30 jaar de bewegingen van het water in onze rivieren en in zijn dagelijkse werk houdt hij zich bezig met de inrichting van de rivieren en de uiterwaarden om ze voor te bereiden op de toekomst.

thema: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is           

Van jaar tot jaar zijn er grote verschillen in de waterstanden in de Maas, veroorzaakt door langdurige regens en droogtes. Alphons vertelt over de herkomst van het water en hoe dat van maand tot maand verschilt bijvoorbeeld tijdens het bijzondere hoogwater zoals dat zich in juli 2021 in de Maas en de Geul voordeed. Er zijn veranderingen gaande, die deels veroorzaakt worden door de manier waarop we de rivieren hebben ingericht, maar de laatste jaren ook door de klimaatverandering.  Ook de vraag wat ons te wachten staat in de toekomst komt aan de orde.

reserveren met codewoord: VAN WINDEN

Guus Peters , maandag 19 juni, 9.30 uur Podiumkerkje

Guus Peters is verbonden  aan het Historiehuis van de Maasvallei in Elsloo (voorheen Streekmuseum de Schippersbeurs.

thema: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Voor de meeste mensen is de Gouden eeuw van Holland een begrip. Wat veel minder bekend is, dat er in dezelfde periode de Maasvaart tussen Luik en Dordrecht ook een grote bloeiperiode heeft gekend wat zijn weerslag heeft gehad op de dorpen in onze regio. Ook hier woonden Maasschippers, handelaren, lijndrijvers, herbergiers etc. In deze presentatie krijgt u een beeld van de “Gouden eeuw” van de Maasvallei.

reserveren met codewoord: PETERS

Frank Ruber, woensdag 21 juni 19.30 uur

Frank Ruber heeft geschiedenis gestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Als rechtgeaarde Limburger is hij sinds die opleiding geïnteresseerd in de geschiedenis en de totstandkoming van Limburg. Hij werkt als verslaggever en programmamaker bij L1.

thema: Limburg, verdeeld land langs de Maas                     

reserveren met codewoord: RUBER


Limburg; een langgerekte strook land langs de Maas die veel mensen een vertrouwd gevoel geeft. Van Eijsden tot de Mokerhei. En dat is best opmerkelijk want de provincie Limburg is een kunstmatige constructie. Pas in 1815 ontworpen aan de tekentafel en van de naam Limburg voorzien door koning Willem I. 

In de presentatie laat hij aan de hand van kaarten zien dat het gebied dat nu Limburg heet, eeuwenlang een speelbal was van hertogen, graven en koningen van elders. Oorlogen, erfenissen en huwelijken leidden steeds opnieuw tot grensaanpassingen. Het resultaat was dat het Maasdal eeuwenlang een staatkundige wirwar was. 

Als de bewoners van de versnipperde streek al een vaderlandsgevoel hadden, dan was dat beperkt tot hun eigen stad of dorp. Opmerkelijk is dat er in de nieuw ontworpen provincie in de 19e eeuw een Limburgse identiteit groeit. Met dank aan romantische schrijvers en het nieuw opgerichte bisdom Roermond. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.