Vrienden

Introductie

De Stichting kan aan inkomsten komen door allerlei activiteiten in het kerkgebouw te organiseren. Maar naar alle waarschijnlijkheid is de opbrengst van deze activiteiten niet voldoende om de kosten van het onderhoud geheel te kunnen betalen.

We hebben dan ook donateurs nodig, als “Vrienden van het kerkje”, die bereid zijn om jaarlijks een bedrag aan de Stichting over te maken. We hopen zo te kunnen beschikken over een min of meer vaste inkomstenbron, die het ons mogelijk maakt om het kerkgebouw te bewaren voor de toekomst.

We hopen en vertrouwen er op dat een grote schare Vrienden bereid zal zijn de instandhouding van het Protestantse Kerkje te ondersteunen!

Vriendenprijsjes

We hanteren vier categorieën:

  • wie jaarlijks € 20,00 bijdraagt, is een Goede Vriend (20% korting op eigen entreekaart)
  • wie jaarlijks € 30,00 bijdraagt, is een Goede Vriend met Partner (20% korting op twee entreekaarten)
  • wie jaarlijks € 50,00 bijdraagt, is een Boezemvriend
  • wie jaarlijks € 100,00 of meer bijdraagt, is een Vriend voor het leven.

Zo hopen we dat u, ongeacht de omvang van uw portemonnee, in staat zult zijn om Vriend van het kerkje te worden!

Activiteiten voor de vrienden

  • Elke vriend krijgt de nieuwsbrief gratis toegestuurd. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in het kerkje.
  • Elke vriend krijgt 20% korting op de entreekaartjes van concerten die door de Stichting PKG worden georganiseerd. Deze korting is persoonsgebonden. Het is dan ook belangrijk om altijd het Vriendenpasje mee te nemen naar een concert in het kerkje.