Prettige feestdagen en een gelukkig 2022

Wij kijken uit naar 2022 en vertrouwen erop dat ons Podiumkerkje Grevenbicht na een moeilijke periode, die wereldwijd nog steeds miljoenen mensen treft, een mooi jaar tegemoet gaat. Alvorens
het nieuwe jaar aanbreekt, is het eerst tijd voor het grootste feest van het jaar en dat is natuurlijk Kerstmis.

Hoe stil het ook was in en rond het kerkje, wij willen u toch graag bedanken voor de support in het afgelopen jaar. Het hoogtepunt van 2021 was de ingebruikname van het kerkorgel. Nadat er meerdere jaren aan de grondige restauratie is gewerkt, kon het uit 1896 stammende orgel op 6 november met een schitterend concert weer in gebruik worden genomen.

Laat u in 2022 als vanouds verrassen bij een bezoek aan ons Podiumkerkje Grevenbicht.
Bestuur en vrijwilligers

Het Podiumkerkje

Op 1 juli 2011 is de Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht opgericht. Het doel van de stichting is om het monumentale kerkje, ook wel Podiumkerkje Grevenbicht genoemd,  te behouden als historisch monument voor de Grevenbichtse gemeenschap. Het kerkje is geklasseerd als Rijksmonument.

Het podiumkerkje wordt gebruikt voor het geven van concerten, lezingen en tentoonstellingen.

Met name bij de concerten valt de bijzondere akoestiek bij veel muzikanten en de bezoekers in de smaak.

De muziek, kunst en verbinding die tussen de bezoekers ontstaat dient niet alleen ons allemaal in algemene zin. Met de inkomsten kan het kerkje worden onderhouden en is het verzekerd van haar toekomst. Het is belangrijk dat dit monument bewaard blijft. Het is een mooie brok historie in het dorp waar mensen op zoek gaan naar hun verleden.

Behalve de door het bestuur georganiseerde evenementen, kan Podiumkerkje Grevenbicht worden gehuurd. Denk hierbij aan eigen exposities, als trouwlocatie of voor begrafenissen. Bij bijzondere aangelegenheden worden er kerkdiensten gehouden.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Word vriend

Word vriend, steun ons en krijg korting bij de voorstellingen