Tag Archief van: Werkzaamheden Orgel Podiumkerkje Grevenbicht

Tijdens de tentoonstelling De Beegse Maasvallei zullen er een viertal presentaties plaatsvinden waarin de inleiders diverse aspecten van het leven en werken langs de Maas zullen belichten.

De lezingen starten allen om 19.30.  Binnenkomst vanaf 18.45 uur. De presentaties duren maximaal 1,5 uur met een tussenliggende pauze van 15 minuten. Vanaf 21.15 uur tot 22.00 uur is er gelegenheid tot napraten.

Maandag 12 juni  Guus Janssen:  Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Donderdag 15 juni Alphons van Winden: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is

Maandag  19 juni Guus Peters: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Woensdag 21 juni Frank Ruber: Limburg, verdeeld land langs de Maas

Door bijdrages van de provincie Limburg, het VSB fonds en de gemeente Sittard-Geleen kunnen wij deze activiteiten voor iedereen zonder entree toegankelijk maken.

AANMELDEN via email: reserveringen@podiumkerkje.nl

met vermelding van

* datum, het aantal personen met namen en mailadressen van de deelnemers

* codewoord: JANSSEN/ VAN WINDEN/ PETERS of RUBER

Komt u gezamenlijk namens een club of vereniging, vermeld dit ook in de e-mail

Korte toelichting inleiders en thema’s van het symposium

Guus Janssen, maandag 12 juni 19.30 uur Podiumkerkje

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957), opgegroeid in Papenhoven. Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen. Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie.

thema: Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Al vanaf de late Romeinse tijd (vierde eeuw) speelt het christendom een belangrijke rol in de Maasvallei. Van grote invloed was het cultuurgebied van het vroegere bisdom Tongeren-Maastricht-Luik. Deze situatie, die feitelijk tot 1840 heeft voortgeduurd, zal in grote lijnen geschetst worden. Al zeer vroeg was ook de reformatie in het Maasdal aanwezig door de Wassenberger predikanten en de dopers, nadien ook door Asylanten. Uiteraard zullen we in het Grevenbichtse hervormde kerkje aandacht besteden aan de reformatie in het Gulikse ambt Born en de verhoudingen tussen de confessies.

reserveren met codewoord: JANSSEN

Alphons van Winden, donderdag 15 juni 19.30 uur Podiumkerkje
Alphons van Winden volgt al meer dan 30 jaar de bewegingen van het water in onze rivieren en in zijn dagelijkse werk houdt hij zich bezig met de inrichting van de rivieren en de uiterwaarden om ze voor te bereiden op de toekomst.

thema: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is           

Van jaar tot jaar zijn er grote verschillen in de waterstanden in de Maas, veroorzaakt door langdurige regens en droogtes. Alphons vertelt over de herkomst van het water en hoe dat van maand tot maand verschilt bijvoorbeeld tijdens het bijzondere hoogwater zoals dat zich in juli 2021 in de Maas en de Geul voordeed. Er zijn veranderingen gaande, die deels veroorzaakt worden door de manier waarop we de rivieren hebben ingericht, maar de laatste jaren ook door de klimaatverandering.  Ook de vraag wat ons te wachten staat in de toekomst komt aan de orde.

reserveren met codewoord: VAN WINDEN

Guus Peters , maandag 19 juni, 9.30 uur Podiumkerkje

Guus Peters is verbonden  aan het Historiehuis van de Maasvallei in Elsloo (voorheen Streekmuseum de Schippersbeurs.

thema: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Voor de meeste mensen is de Gouden eeuw van Holland een begrip. Wat veel minder bekend is, dat er in dezelfde periode de Maasvaart tussen Luik en Dordrecht ook een grote bloeiperiode heeft gekend wat zijn weerslag heeft gehad op de dorpen in onze regio. Ook hier woonden Maasschippers, handelaren, lijndrijvers, herbergiers etc. In deze presentatie krijgt u een beeld van de “Gouden eeuw” van de Maasvallei.

reserveren met codewoord: PETERS

Frank Ruber, woensdag 21 juni 19.30 uur

Frank Ruber heeft geschiedenis gestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Als rechtgeaarde Limburger is hij sinds die opleiding geïnteresseerd in de geschiedenis en de totstandkoming van Limburg. Hij werkt als verslaggever en programmamaker bij L1.

thema: Limburg, verdeeld land langs de Maas                     

reserveren met codewoord: RUBER


Limburg; een langgerekte strook land langs de Maas die veel mensen een vertrouwd gevoel geeft. Van Eijsden tot de Mokerhei. En dat is best opmerkelijk want de provincie Limburg is een kunstmatige constructie. Pas in 1815 ontworpen aan de tekentafel en van de naam Limburg voorzien door koning Willem I. 

In de presentatie laat hij aan de hand van kaarten zien dat het gebied dat nu Limburg heet, eeuwenlang een speelbal was van hertogen, graven en koningen van elders. Oorlogen, erfenissen en huwelijken leidden steeds opnieuw tot grensaanpassingen. Het resultaat was dat het Maasdal eeuwenlang een staatkundige wirwar was. 

Als de bewoners van de versnipperde streek al een vaderlandsgevoel hadden, dan was dat beperkt tot hun eigen stad of dorp. Opmerkelijk is dat er in de nieuw ontworpen provincie in de 19e eeuw een Limburgse identiteit groeit. Met dank aan romantische schrijvers en het nieuw opgerichte bisdom Roermond. 

Van 10 tot en met 25 juni kunt u in Podiumkerkje Grevenbicht de expositie bezoeken “De Beegse Maasvallei”.

De opening vindt plaats op zaterdag 10 juni om 15:00 uur, zet deze in uw agenda.

De expositie kan worden bezocht van woensdag tot en met zondag van 13:00-17:30uur. Op maandag en dinsdag kunt u op afspraak reserveren voor groepen, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@podiumkerkje.nl. De entree is gratis.

Tijdreis door de geschiedenis

Middels een tijdlijn van 18 meter gaat u in vogelvlucht door de geschiedenis van het wonen en werken in de Beegse Maasvallei vanaf de eerste bewoners tot in deze tijd. De geschiedenis van Grevenbicht en Obbicht en opvallende gebeurtenissen komen aan de orde, evenals de handel, de Maas als bindmiddel en grens, de aanleg van dijken, overstromingen en de overlast die de Maas veroorzaakt.

Tot slot blikken we even vooruit: hoe moeten we omgaan met die Maas in de toekomst?

De Eye-catcher

Op een groot doek van 3,5 mtr bij 2,5 mtr (dat wij de eye catcher noemen) laten we de verschillende Maaslopen, de overstromingen, dijkaanleg en dijkdoorbraken in de Maasvallei zien, evenals de huidige werkzaamheden die gericht zijn op grindwinning, rivierverruiming en natuurontwikkeling.

Jupiter komt terug naar Grevenbicht

Het Jupiterbeeld dat 75 jaar geleden op de Houtstraat gevonden is en daarna in depots verdwenen is, komt voor 3 weken terug naar Grevenbicht. Wilt u kennismaken met deze Romeinse god, dan moet u zeker komen kijken. Daarnaast worden een aantal artefacten tentoongesteld die een beeld geven van verschillende periodes uit de geschiedenis.
Een speciaal hoekje is gereserveerd voor de basisschool de Kingbeek. Het Podiumkerkje heeft in samenwerking met de Heemkunde Bicht op school presentaties verzorgd over de Bandkeramiekers en de Romeinen. In maart heeft voor alle schoolkinderen een Romeinse wandeling door Grevenbicht en Obbicht plaatsgevonden. Er hebben drie workshops over de Maasvallei plaatsgevonden. De kinderen hebben met hulp van de leerkrachten, vrijwilligers en de werkgroep hun ervaringen op een bijzondere manier bijeen gebracht…

Voor een goed begrip van de Beegse Maasvallei

We hebben de Beegse Maasvallei niet strak afgebakend. De ene heeft Grevenbicht en Obbicht genoemd (de Bichtse Maasvallei), een ander riep van “sjeetschtang tot sjeetstang”, waarbij in het midden gelaten werd of het de sjeetstang van Illikhoven, Obbicht of Berg was. Bij sommige onderwerpen maken we uitstapjes naar Elen, Dilsen, Stokkem, Maaseik, Born, Sittard, Illikhoven en Visserweert.

Door bijdrages van de provincie Limburg, het VSB fonds en de gemeente Sittard-Geleen kunnen wij deze activiteiten voor iedereen zonder entree toegankelijk maken.

Om 14.00 uur: Sterre der Zeeplein.

Op zaterdag 11 juni vindt om 14.00 uur de feestelijke opening plaats van het Natuurleerpad bij Schipperskerk en de wandelpaden rond de Elba.

Het Natuurleerpad is 2,8 km lang en start tegenover het Sterre van der Zeeplein in Schipperskerk. Het pad is bedoeld voor kinderen, om hen op een speelse manier de natuur te laten beleven en te leren wat ze hier kunnen zien en vinden. Je kunt er met (klein)kinderen naartoe gaan  of met jeugdgroepen onder leiding, zoals een schooluitstapje. Dankzij QR-codes op de verschillende informatieborden krijg je als wandelaar op een speelse manier informatie over de natuur. En in de interactieve app die je langs de route leidt, vind je nog meer spellen en opdrachten. In de voorbereiding bleek trouwens dat ook volwassenen nog veel kunnen leren over dit natuurgebied.

Om 14.30 uur: Bij de veerstoep

De wandelpaden rond de Elba zijn 1,8 km lang. Langs de hele route zijn informatieborden geplaatst over natuur en de lokale geschiedenis. De route start aan de veerstoep aan het einde van de Peperstraat. De ingangspoort is ook de poort naar het voetveer. Na 300 meter kom je bij de natuurleerplek in de vorm van een amfitheater. Ook hier staan borden over de flora en fauna, en de keien die je in de Maasvallei kunt vinden. Vervolgens loop je 1,5 km door tot aan de Heuvelsweg. Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen is dit pad vanaf de Heuvelsweg doorgetrokken naar Obbicht.

Om 15.15 uur: in het Podiumkerkje.

Korte toelichting op de projecten die nog gerealiseerd moeten worden zoals het Panoramaplatform en de Vogelobservatie met minimuseum.

Wil je bij deze opening aanwezig zijn, meld je dan voor 5 juni aan via stichtingbeegsemaasvallei@gmail.com met je naam en eventueel naam van je organisatie.

Deze nieuwe inrichting is tot stand gekomen met medewerking van het IVN,  de Heemkunde, het Consortium Grensmaas, de gemeente Sittard-Geleen en Rivierpark Maasvallei. Natuurmonumenten, de toekomstige eigenaar,  heeft ingestemd met de plannen.

Financieel hebben bijgedragen: Het Consortium Grensmaas, LEADER Zuid-Limburg (Europees subsidie), de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

Wandelt u mee?

Matiz speelde sterren van de hemel

In een uitverkocht Podiumkerkje Grevenbicht speelden de muzikanten van de formatie Matiz zaterdagavond 9 april de sterren van de hemel.

Een staande ovatie na het finalelied gevolgd door een welverdiende toegift is het beste bewijs dat de Ierse folk, klezmer, gipsy en chansons in de smaak vielen bij het enthousiaste publiek.

De zanger en zangeres werden begeleid door professionele instrumentalisten met gitaar, mandoline, bas, accordeon, viool, percussie en een grote hoeveelheid bijzondere fluiten.
Matiz keert ongetwijfeld een keer terug voor een tweede optreden. Wanneer? Het antwoord op de vraag staat in de sterren van de hemel geschreven…

  • Interesse komende evenementen of concerten? Ga dan naar CONTACT en geef door dat u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Nieuw orgelgeluid!

Zaterdagavond 6 november om acht uur ging het eindelijk gebeuren: het eerste orgelconcert sinds jaren in Podiumkerkje Grevenbicht. Dankzij donaties, subsidies en bijdragen van de ‘Vrienden van het Podiumkerkje’ zijn voldoende fondsen verworven voor restauratie van het uit 1896 stammende orgel. Speciaal voor de Vrienden en geïnteresseerden vond het bijzondere ‘ingebruikname concert’ plaats.

Nadat Daniel Jansen over zijn langdurige en intensieve werkzaamheden m.b.t. de restauratie had verteld, begon zijn concert. De verwachtingen waren hooggespannen omdat Jansen tot de beste organisten van Limburg wordt gerekend. Hij maakte het waar, bovendien bracht hij muziekstukken ten gehore waardoor iedere toon van het orgel werd benut.

Voor het tweede deel van het ‘ingebruikname concert’ brachten Annie Niessen (orgel, Grevenbicht), Jo Savelkoul (althobo, Grevenbicht), Jo Savelkoul (klarinet, Obbicht) en Hermie Smeets (trompet, Grevenbicht) een mooie muzikale bijdrage. Daarbij gaven zij een korte uitleg over hun instrument en de herkomst van o.a. de naam.

In de pauzes werd er een diashow gepresenteerd waarop het verloop van de renovatie kon worden bekeken.

Het programma werd geopend door een aantal sprekers, waaronder wethouder Andries Houtakkers. De avond werd gezellig afgesloten met een praatje, hapje en drankje, maar niet alvorens de musici te bedanken met een presentje.

Interesse komende evenementen of concerten? Ga dan naar CONTACT en geef door dat u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Leeftijd orgel: 1895-2021

Feestavond vrijwilligers

Vanwege het 10-jarige bestaan van Stichting Podiumkerkje Grevenbicht, het herstarten van een hoopvol seizoen na de Covid-19 perikelen wilde het bestuur de onmisbare vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Speciaal voor deze gelegenheid werd op vrijdag 5 november jl. een feestelijke besloten avond georganiseerd voorzien van hapjes, drankjes en optredens van de Lullaby Kids & All About Eve.

Dat de aanwezigen omver werden geblazen met de prachtige zang en gitaar van de Lullaby Kids was nog maar het begin. De Lullaby Kids maken akoestische soul/jazz – feelgood muziek, denk hierbij aan de sound van Marvin Gaye, Bill Withers, Nina Simone, Aretha Franklin, Alicia Keys, Joni Mitchell, Norah Jones & Amy Winehouse. De Lullaby Kids bestaan uit Margriet Dorrestijn & Ruben. Margriet (uit Grevenbicht!) gaat naar het derde jaar van het conservatorium, Ruben is bijna afgestudeerd. Als Lullaby Kids componeren en coveren ze “hauntingly beautiful” tweestemmige nummers.

Het vervolg van All About Eve was minstens zo betoverend te noemen! All about Eve, waarvan de thuisresidentie aan de Heilig Kruisstraat in “ós eige Beeg” is gelegen, staat voor entertainment op maat. Tessa en Jami Fulmer delen zowel een sterke familieband als hun liefde voor muziek en close harmony. Twee prachtige stemmen, die samen klinken als een klok en gedragen worden door het meeslepende pianospel van Paul Corten. Door hun creativiteit en flexibiliteit leveren deze artiesten bijna alles waar hun opdrachtgever om vraagt.

De vraag van het Podiumkerkje waar Tessa, Jami en Paul als trio optreden was helder: heerlijk swingend, easy listening. Hier werd ruimschoots aan voldaan.

Na afloop van de optredens werd er nog gezellig (bij)gepraat en nieuwe energie opgedaan voor de volgende werkzaamheden om het kerkje en zijn inventaris in ere te houden.

Zie hierna een foto-impressie. Op onze Facebookpagina heeft u reeds een kort filmpje kunnen zien en beluisteren van de optredens.

‘vele handen maken licht werk’ (en gezelligheid)

Poppy day 11 november

11 november is “poppy day”. Op deze dag, de herdenkingsdag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, worden internationaal de vele oorlogslachtoffers herdacht van alle oorlogen en conflicten. Vooral in Canada, Engeland, België en in toenemende mate ook in Nederland wordt op 11 november stilgestaan bij de slachtoffers van al het oorlogsgeweld.

De symboliek van de klaproos is afkomstig van John Mc Crae, een militaire arts afkomstig uit Canada, die het beroemde gedicht “Flanders Fields” schreef voordat hij zelf sneuvelde. Hij beschreef hoe de klaprozen bloeiden op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en vroeg aan de lezers de fakkel van de strijd tegen de vijand van de gesneuvelden over te nemen en de strijd voort te zetten, zodat de doden konden rusten. Zo werd de klaproos het symbool van de hulp aan de slachtoffers, invaliden en hun nabestaanden van het oorlogsgeweld.

Na de oorlog werd “poppyday” ook in Nederland gehouden. Deze dag werd “klaproosdag” genoemd en werd ook jaarlijks gehouden. Dit gebruik is echter in later jaren verloren gegaan. Deze traditie heeft de stichting Wings to Victory in 2007 weer opgepakt en sindsdien wordt “poppy-day” elk jaar gehouden. (Bron: wingstovictory.nl)

De poppies worden twee weken voor 11 november opgespeld. Op die dag worden alle gesneuvelde soldaten herdacht. In Groot-Brittannië heet die dag Armistice Day en in Amerika en Canada noemen ze het Remembrance Day . De herdenking is te vergelijken met onze dodenherdenking op 4 mei.

Ook vandaag, 13 november werd er bij de oorlogsgraven bij het kerkje in Grevenbicht een korte herdenking gehouden voor de gesneuvelde Britse soldaten, inclusief de slachtoffers van conflicten die daarna volgden. Geheel in het Engels werden de soldaten herdacht en werd er voor ze gebeden. Ook werd de herdenking voorzien van een muzikaal eerbetoon op trompet. Zie hier een korte foto-reportage.

Laten we met zijn allen nooit vergeten welke offers deze mensen hebben gebracht.

Aan het kerkorgel van Podiumkerkje Grevenbicht waren werkzaamheden hard nodig. Maar eerst een beetje over de historie: Het kerkorgel in het Protestants kerkje van Grevenbicht werd in 1896 feestelijk in gebruik genomen nadat Baronesse Dirckinck von Holmfeld, Gravin de Hompesch Rurich deze had geschonken ter nagedachtenis aan haar op 11 februari 1895 overleden man Baron Dirckinck von Holmfeld. Zij bewoonden het kasteel in Obbicht. Het orgel is gebouwd door de Roermondse orgelbouwers gebr. Franssen volgens het pneumatische systeem. Dit werd op 10 mei 1896 in gebruik genomen.

In 1980 was het orgel in slechte staat, en vanwege de geringe financiële middelen waren renovatie of vervanging niet mogelijk. In het kader van de kerkrenovatie die toen speelde, werden toch een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Een inspectie in 2014 toont dat het kerkorgel dringend groot onderhoud nodig heeft. Er is een offerte aangevraagd voor de te verrichten werkzaamheden aan het orgel. Het volgende beeld van werkzaamheden en onkosten kwamen naar voren:

  • het opnieuw beleren van de balgen t.b.v. de windvoorziening; in principe is het basale functioneren van het orgel afhankelijk van de conditie van de balgen.
  • het opnieuw beleren van de membraanlatten en voorrelais; het leer was versleten, het geheel spaltleer was aan vervanging toe.
  • Herstel en schoonmaak van het interieur, waaronder windlades, pijpwerk en speeltafel
  • bekleden van registerbalgen

Herstel Orgel

Daniël Jansen heeft dankzij zijn vakkundige handen het orgel weer zijn originele, in onze tijd nog nooit gehoorde, klanken terug gegeven. Dit werd in verschillende fases uitgevoerd. Eerst werd de windvoorziening aangepakt. Daarbij kwam men onvoorziene zaken tegen, zoals houtworm en een verzakte orgelkast. Hierdoor paste een en ander niet meer op zijn plek, de windventilator is naar boven verhuisd voor een sterkere windstroom.

De tweede fase heeft ook zijn problemen gekend, maar heeft men prima op kunnen lossen. Tevens is toen de hele orgelkast opnieuw geschilderd. Via via heeft het bestuur een steiger kunnen regelen waarmee op grote hoogte kon worden geverfd en de hoogste ramen ook een poetsbeurt kregen. Jacob Niessen heeft het nodige schuur- en schilderwerk verricht. Henk, Hans en Wim hebben de broodnodige kleinere hulpdiensten geboden. Er zijn nieuwe stemringen op diverse pijpen gemonteerd om een lagere stemming te krijgen. Hierdoor kan er ook met andere muziekinstrumenten worden samengespeeld.

Wist u trouwens dat er 484 orgelpijpen in het orgel zitten? Waarschijnlijk niet, wij trouwens ook niet. Één buis staat bij de ingang. Deze heeft de functie van Sponsorbuis om het gat in de begroting te verkleinen. Iedere Euro is welkom, dus als u iets kunt missen, Podiumkerkje Grevenbicht is u er heel dankbaar voor.

Het totale resultaat mag er zijn, zowel technisch als ook voor het oog. Met trots kunnen we het orgel in volle glorie weer laten klinken, eigenlijk als nooit tevoren! De werkzaamheden aan het kerkorgel Podiumkerkje Grevenbicht waren het meer dan waard.

De renovatie is mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de volgende sponsoren:

logo gemeente Sittard-Geleen
Prins Bernhard cultuurfonds