Tentoonstelling Chel Savelkoul


Op zondag 23 juni as om 16.00u is opening van de tentoonstelling: “100 Jaor Chel Savelkoul” in de H. Willibrorduskerk in Obbicht. De tentoonstelling duurt tot en met 25 juli (zie ook de website: www.stichtingchelsavelkoul.nl) en geeft een beeld van zijn leven en werk middels historisch beeld- en geluidmateriaal.

100 Jaar Chel.
Troubadour, regisseur, dichter en schrijver Chel Savelkoul (1924-2003) werd al tijdens leven gezien als een van de helden van zijn geliefde Maasland. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren in Grevenbicht en dat wil onze Stichting Chel Savelkoul niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Geïnspireerd door zijn leermeester Toon Hermans schreef hij 34 dialect revues, honderden liedjes, maakte platen en cd’s, was artistiek leider van zijn ‘Theater Komiek’ en publiceerde verhalen en gedichten.

Schoolrevue. De stichting heeft er bewust voor gekozen om de jongere generaties, die hem alleen van zijn standbeeld aan de Maas in Grevenbicht kennen, te laten kennis maken met zijn leven en zijn werk. Daartoe werken we intensief samen met Kindcentrum de Kingbeek Grevenbicht-Obbicht. Er wordt een speciaal voor zijn jubileumjaar geschreven schoolrevue uitgevoerd door groep 8: “100 Jaor fiës in ’t törp’ onder live begeleiding door het schoolorkest. Openbare uitvoeringen zijn er op 1 en 2 juli in de kerk in Obbicht. Gratis kaarten kunnen verkregen worden via de website van de stichting.

Kunsttraject en dialectles op school. In de gratis toegankelijke tentoonstelling presenteren de leerlingen ook hun eigen kunstwerken, die ze, begeleid door de kunstenaressen Hannelore Ruby en Liliane Konings hebben gemaakt over Chel Savelkoul. Hierbij zijn ze geïnspireerd door de dialectlessen over zijn leven en werk, de wandeling langs door hem bezongen en beschreven plekken en de uitvoering van zijn liedjes tijdens het schoolconcert. Driedimensionale cultuureducatie pur sang dus.

Dit kunsttraject is mogelijk gemaakt door een subsidie van ‘Eigenwijs’: de naam
waaronder penvoerder De Domeinen invulling geeft aan het landelijke programma: Cultuureducatie met Kwaliteit.

Chel in het Podiumkerkje!
Op 30 november en 1 december zijn er concerten in het Podiumkerkje in Grevenbicht met teksten en (nieuwe) liedjes van Chel Savelkoul. Ook is er de presentatie van zijn door Wanda Wildebroek-Van de Pol geïllustreerde gedichtenbundel: ‘In de vlöch gevange’.

Kaarten reserveren via reserveringen@podiumkerkje.nl Vermeld bij de reservering uw naam, telefoonnummer en het aantal personen. Na het plaatsen van de reservering krijgt u uiterlijk binnen twee dagen een bevestiging. Hierna is de reservering definitief!

Dat was het thema van de Tegenlichtbijeenkomst in het Podiumkerkje op 29 mei 2024


Na het bekijken van de documentaire “Zorgen voor morgen” ontspon zich een vraag en antwoord gesprek tussen de 35 aanwezigen en het panel. Al snel bleek dat experimenteerruimte op lokaal en regionaal niveau de gelegenheid biedt om de zorg te vereenvoudigen: elkaar kennen en samenwerken. Korte lijnen, schotten tussen organisaties en functies weghalen zijn de wegen naar een eenvoudigere en klantvriendelijkere zorg. Integrale benadering van problematiek over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken en niet uitsluitend in declareerbare producten denken.


De Buurtzorg, huisarts en de Praktijk Ondersteuners Huisartsen zijn daar goede voorbeelden van. Vertrouwen, in plaats van overdreven bureaucratische controle en verantwoording zij sleutelwoorden. Ook de WMO-consulenten kunnen in dit proces een meer verbindende rol spelen. Noortje Strikers van de Buurtzorg Grevenbicht geeft als voorbeeld een integrale analyse en
maatwerkoplossingen, zoveel mogelijk handelingen door één en dezelfde verpleegkundige uit te laten voeren. Fijn voor de verpleegkundige maar nog fijner voor de klant!


Kritiek was er ook: de op wantrouwen gebaseerde administratieve rompslomp met de voor de financiering noodzakelijke uitvoeringsverzoeken, dubbelop voor de behandeling en voor de verstrekte medicijnen en voor de eindeloze herhaling van die procedure bij een en dezelfde cliënt. Zo weet huisarts Hanny Arets huisarts in Obbicht aan te geven dat de administratie van een zelfstandige werkende huisarts wel 40% van haar tijd in beslag kan nemen. Dat geldt ook voor de thuiszorg en de ziekenhuizen. Alles wordt afgerekend op basis van strak omschreven producten. Minder administratie kan het personeelsprobleem in de zorg voor een deel oplossen, minder handen aan het toetsenbord betekent meer tijd voor de handen aan het bed.


“De complexe regelgeving veroorzaken we zelf,” roept iemand, “omdat we sturen op incidenten. Onze focus is gericht op de correctie van dingen die misgaan en de oplossing is dan extra regelgeving.” Wethouder Ivo Tillie onderschrijft dit. “Ja, we sturen op incidenten terwijl we eigenlijk meer op trends zouden moeten sturen: vertrouwen als basis, netwerkvorming tussen de uitvoerende instellingen en personen.” De problemen op macroniveau, planning van ziekenhuizen, Spoedeisende Hulp en specialismen, te weinig IC bedden in crisissituaties zoals corona zijn slechts zijdelings aan de orde geweest.
Marktwerking lijkt in veel situaties te leiden tot regelgeving en verantwoording. De maakbaarheid van de zorg is verworden tot meetbaarheid …


Tekst: Nick Naus

Het Podiumkerkje is een tweede editie van ‘Beeg Zunk’ rijker!

Nog voor 19:00uur kwamen de eerste bezoekers het uitverkochte Podiumkerkje binnen om de beste plek uit te zoeken en alvast wat te drinken te bestellen bij de vrijwillige bardames. Al vlug kon iedereen gaan genieten van een kleurrijke diversiteit aan klanken.

Wayfare opende met een soulfulle muzikale invulling, waar onder andere het nummer van Chris Stapleton “Tennessee Whiskey” sfeervol werd gebracht. Andere nummers in Folk&Country style brachten het publiek op gang. De aanwezigen genoten er zichtbaar van.

Vanuit de ‘whiskey’ gingen we over naar een betoverend stuk uit de opera van Hänsel & Gretel, vertolkt door Symfonie Orkest Avanti, slechts een half jaar geleden opgericht. De vijf koperblazers zorgden ervoor dat je je in een andere ruimte of omgeving bevond. Je hoefde slechts de ogen te sluiten en te luisteren … Wellicht komen Laurens Heydendael (trombone), Tars van Bavel (trompet), Pascal Heuts (trompet), Ruud Delnoy (trombone) en Willem Lahaye (trombone) nog een keer terug voor blues-, barok- en swingende klanken.

Na deze klassieke muzieknoten betrad Math Muyres het podium. Hij had liedjes uitgekozen die hij graag wilde zingen op deze avond en kwam tot de ontdekking dat ze allen een gezamenlijk onderwerp hadden, namelijk Liefde! Met veel liefde bracht hij dit op zijn eigen manier. Men kon zien dat Math niet alleen liefde had voor het zingen, maar ook voor performen. Met diverse nummers van o.a. George Michael en all time favorite Elvis heeft hij het publiek weer voor zich gewonnen.

De hekkensluiter van de avond waren de zussen Sanny & Myron Stauder. Menig luisteraar had het niet verwacht of gedacht, maar ze brachten hun nummers deze avond op gevoelige wijze. Het paste mooi bij de setting. Myron praatte de liedjes weer op sublieme wijze aan elkaar waarna ons een verrassing stond te wachten: de “Co” van de Stauders kwamen erbij! Saartje, Juul, en Janne vulden het duo aan tot een quintet en brachten “Nao ’t zuuje”, “Hallelujah” (bekend van Lisa Lois) en “Do-Re-Mi” van The Sound of Music, een kinderdroom van Sanny Stauder die (eindelijk) is uitgekomen en vróeg om een toegift!

Alle organisatoren van dit evenement kijken uit naar de volgende editie waarin Beegs talent hun muzikale, culturele of theatrale podiumkunsten kunnen laten zien. Wie weet moeten we dan wel een tent in de buitenlucht gaan plaatsen om een groter publiek toe te kunnen laten? Beeg en omstreken is klaar voor Beeg Zunk en Lach 2025!

Bekijk onder ‘concerten & exposities’ wat voor meer moois op het programma staat.

Tekst & foto’s: Petra Niessen

Het Podiumkerkje is weer een fantastisch optreden rijker!

Terwijl buiten de wind hard waaide, hoorde je binnen in het Podiumkerkje het Engelengezang van de dames van Something Blue! Geheel gekleed in kerststijl schitterden de pailletten van het podium. Echter de prachtige zang schitterde des te meer, het vulde het kerkje tot in alle hoeken en gaten.

Het aanwezige publiek heeft ontzettend genoten, wij bedachten ons zelfs dat ze absoluut “Rieu-waardig” zijn!

Close harmony is een meerstemmige zangstijl welke kan worden omschreven als een zangwijze waarbij de verschillende stemmen en tonen elkaar dicht volgen. Door deze manier van samen zingen, ontstaan binnen de akkoorden die tot stand komen veel wrijving, wat een kenmerkende klankkleur tot gevolg heeft. De dames hebben onderling ook wel eens wat wrijving, zoals in ieder “goed huwelijk”. Echter de glans die het teweegbrengt maakt alles goed.

Hiermee sluiten we het jaar 2023 dankbaar af. Wij ontmoeten en verwelkomen u graag in het nieuwe jaar opnieuw.

Een goeie roetsj!

Tekst & foto’s: Petra Niessen

WOENSDAG 10 JANUARI 2024, 19.30 – 21.30 uur

Tweede tegenlicht Meet up in Podiumkerkje te Grevenbicht
Entree: VRIJ (Een vrije gift voor de organisatie wordt op prijs gesteld.)


In een tijdperk waarin we onze footprint zo laag mogelijk willen houden, geeft het geen pas om ongebreideld te consumeren.


Hoe kunnen we transformeren van een consumptiemaatschappij naar een duurzame maatschappij?


Hoe maken we een eind aan de enorme verspilling die de huidige consumptiemaatschappij met zich meebrengt? Kunnen ontwerpers hier een rol in spelen of zitten zij duurzaamheid alleen in de weg? Moeten we anders bouwen?
En moeten we de verantwoordelijkheid bij de consument leggen? Eerst repareren en pas weggooien als het niet gemaakt kan worden?


In VPRO Tegenlicht-aflevering ‘De wegwerpmaatschappij’ (die we gaan vertonen), gaat het over verhalen van ontwerpers die producten voor het leven maken, winkels die repareren in plaats van verkopen en consumenten die hun spullen onvoorwaardelijk koesteren. NOS-coryfee Gerri Eickhof en KRO-NCRV presentatrice Marieke Eyskoo laten in de aflevering zien hoe simpel het kan zijn om duurzamer te leven.

Het gesprek
Na een eerste succesvolle Tegenlicht Meet Up afgelopen oktober, gaan we nu met elkaar in gesprek hoe we als maatschappij duurzamer kunnen consumeren en produceren.


Het forum van (ervarings-)deskundigen wordt gevormd door:
Michel Weijers van C2C ExpoLAB uit Venlo, expert op het gebied van duurzaam bouwen en terugneembaarheid van (bouw)materialen;
Marco van Lier, Fontys Hogelschool Venlo;
Eric Sol, Repair-café Munstergeleen, praktisch uitvoering


logo Beegse Maasvallei

Woensdag 1 november 19.30 uur
informatieavond door de Stichting Beegse Maasvallei:

De Stichting Beegse Maasvallei is in 2020 opgericht met het doel kleinschalige voorzieningen te creëren voor de inwoners in het buitengebied nadat de rivierverruiming en ontgrinding heeft plaatsgevonden. Vorig jaar zijn 2 deelprojecten gerealiseerd en opgeleverd: het amfitheater (dubbele halfronde cirkels van zitkeien) en wandelpad op de Elba met informatieborden over flora en fauna en de geschiedenis van het gebied en het Natuurleerpad Schipperskerk waarin kinderen met digitale hulpmiddelen leren over de natuur.


Twee projecten die nog aan snee moeten komen zijn de vogelobservatie/tiny museum aan het einde van de
Slaperdijk en het panorama platform op het einde van Op het Schar (ook op de Elba). De projecten worden gerealiseerd met een Europees Leader subsidie (EU, provincie en gemeente) en een bijdrage in natura van het Consortium Grensmaas.


Tijdens de informatieavond zullen we de stand van zaken van de laatste 2 deelprojecten toelichten en
vrijwilligers om hulp vragen:
DE VOGELOBSERVATIE DEN DEILER, aan het einde van de Slapersdijk: De vogelobservatie bestaat uit 4 zeecontainers die 2 aan 2 gestapeld zijn. Zo ontstaat een landmark van ongeveer 6 x 6 x 6 meter. Naast observatieplek, wordt er een mini museum in de containers gerealiseerd.


De vergunning is verstrekt. Containers en wenteltrap zijn gekocht en een werkplaats wordt ingericht bij het Consortium aan de Parallelweg. We kunnen dus starten met de inrichting. Uitgebreide toelichting in woord en beeld door de architect Koen Savelkoul. Het bestuur van de Beegse Maasvallei ligt vervolgens toe:
– Hoe gaat het eruit zien (vastgesteld ontwerp); Mini museum (wat komt erin) en vogeluitkijk.
– Locatie en bereikbaarheid.
– In de loop van 2024 moet het deelproject klaar zijn.
PANORAMAPLATFORM OP HET SCHAR, aan het einde van Op het Schar. Er is een nieuw ontwerp gemaakt, bestaande uit delen van de oude steiger die bij De Peil stond. De vergunning wordt op korte termijn aangevraagd. Toelichting op het nieuwe ontwerp door de architect Koen Savelkoul. Het bestuur geeft vervolgens aan
– waarom we van het oorspronkelijk ontwerp afgeweken zijn;
– hoe het platform ingericht wordt;
– in verband met het Europees subsidie moet het platform ook eind 2024 gerealiseerd zijn.


WANDELPADEN ELBA EN NATUURLEERPAD SCHIPPERSKERK:
Voor het kleine onderhoud van de paden willen we een groenwerkgroep samenstellen.
AUB vooraf aanmelden bij stichtingbeegsemaasvallei@gmail.com

Het Podiumkerkje is weer een fantastisch optreden rijker!

De Feurthstreet Lumber Factory Jazzband heeft op 7 oktober voor een daverend debuut van jazz in
het kerkje gezorgd. Het publiek was royaal met langdurig applaus en het uitdelen van complimenten
na afloop. Stuk voor stuk passeerden ze de revue: New Orleans jazz, dixieland, swing, blues,
mainstream jazz etc.


Het repertoire was boeiend en sprak de bezoekers aan. Aangemoedigd door haar bandleden en de
speciaal voor deze avond ingehuurde multi-instrumentalist Thimo Gijezen stal zangeres Linda Koolen
de show. De presentator maakte handig gebruik van zijn rol op het podium met het verzoek aan
Linda om “Summertime” nog een keer te zingen. De Feurthstreet Lumber Factory Jazzband trok
daarom nog één keer alle registers open met opnieuw een staande ovatie als resultaat. Al met al was
het een onvergetelijke avond voor iedereen die van mooie muziek en een afwisselend repertoire
houdt.

Tekst: Koos Snijders

Foto’s: Petra Niessen

Kijk voor de komende concerten bij CONCERTEN

Iedereen die wel eens langs de oevers van de Maas wandelt, weet hoeveel rommel we in de rivier dumpen. Maar die grote hoeveelheden plastic zijn nog niet alles, ook het water van de Maas wordt continu vervuild door lozingen  van bedrijven. De Maas als weerloos vuilnisvat.
Zou dat anders moeten?  Wordt het geen tijd om de Maas rechten te geven?

De bijeenkomst in het Podiumkerkje werd goed bezocht en ging van start  met de vertoning van de VPRO Tegenlicht documentaire De stem van de natuur.

Na een inleiding, verzorgd door Hans Marskamp, praatte Pim Martens samen met de aanwezigen door over de vraag of we dieren en ecosystemen rechten moeten geven. Er ontstond een levendige discussie.

Mooi om mee te maken en zeker voor herhaling vatbaar!

Een geslaagde opening van het najaarsseizoen 2023

Marion Vervoort & Egbert Derix hebben met hun muziek en Limburgse poëzie op 9 september geschitterd in het Podiumkerkje. Met hun concert “Nachtvogel” betoverden de zangeres en pianist hun publiek, dat van de eerste tot de laatste tel heeft genoten. Met liedjes van het album ‘Nachtvogel’ bezong Marion haar interpretatie van het leven. Het pianospel van Egbert begeleidde Marion tot in de perfectie.

“Wat een prachtige stem” en “wat een sublieme pianist” waren een paar van de veelgehoorde lovende reacties van het publiek. Het lied “Nachtvogel” (afgelopen jaar een bijna nummer 1 hit in de Limbo Top 10) stak boven alle andere Limburgse muziekpareltjes uit.  

Opening expositie zeer geslaagd


De officiële opening op 10 juni van de expositie over de geschiedenis van de Maasvallei van Nattenhoven tot Illikhoven in vogelvlucht is uitgegroeid tot een succes. De Werkgroep Maasexpo van het Podiumkerkje verwelkomde een grote groep belangstellenden die aandachtig luisterden naar de diverse openingstoespraken. Ook werden de Jupiterbeelden door gedeputeerde Ad Roest en wethouders Ivo Tillie en Andries Houtakkers onthuld, die speciaal voor de expositie even terug zijn gebracht naar Grevenbicht.


Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van de provincie Limburg, gemeente Sittard-Geleen, basisschool De Kingbeek, Heemkunde Bicht en Rivierpark Maasvallei met een mooi gedicht.. Alle belangstellenden waren onder de indruk van het gebodene. Dat het ondanks de “bijna moordende hitte” toch zo druk was belooft veel goeds voor de volgende activiteiten. Prettige bijkomstigheid voor de bezoekers is dat de temperatuur binnen in het kerkje momenteel een stuk aangenamer is dan buiten.

Scroll gerust eens door de sfeervolle foto’s! Is uw interesse gewekt, kom dan zeker kijken. De expositie kan worden bezocht van woensdag tot en met zondag van 13:00-17:30uur. Op maandag en dinsdag kunt u op afspraak reserveren voor groepen, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@podiumkerkje.nl. De entree is gratis.

Graag tot ziens bij de expositie of een van de mini-symposia

Foto’s : Petra Niessen

Een gewone Limburgse jongen die wacht in de keuken van het kerkje totdat zijn optreden gaat beginnen. De laatste succeswensen worden gegeven en tot zijn verrassing komen zijn opa en oma nog binnen gelopen om het concert bij te wonen. Nog even “hallo” en de laatste gasten nemen hun plaats.

Koos Snijders, onze programmamaker, kondigt hem met een mooie introductie aan. En dan beginnen de eerste klanken op zijn gitaar en zingt Damiën van Elburg het eerste lied. Volgens zijn setlist was dit “Get Rhythm”, een cover van Johnny Cash. Die setlist werd naarmate de avond vorderde steeds meer losgelaten, zijn diepe stemgeluid drong door tot in je beenmerg. De cowboyboots maakten het plaatje compleet, je waande je helemaal in countrysfeer.

Het publiek was ontroerd, zong mee en heeft gelachen. Het was wederom een geslaagde avond in het Podiumkerkje. Na afloop kon de EP van Damiën worden gekocht, hier werd goed gebruik van gemaakt. Maar goed dat zijn moeder meehielp, Damiën was druk in de weer met signeren. Overigens brengt hij 12 mei zijn eerste album uit!

Mocht u deze prachtige avond hebben gemist, kijk dan bij ons concertprogramma voor de volgende optredens die ook zeer de moeite waard zijn!


Het publiek beloonde Damiën met een staande ovatie, zijn trotse opa en oma én het publiek hebben genoten!

Foto’s en tekst: Petra Niessen

Tijdens de tentoonstelling De Beegse Maasvallei zullen er een viertal presentaties plaatsvinden waarin de inleiders diverse aspecten van het leven en werken langs de Maas zullen belichten.

De lezingen starten allen om 19.30.  Binnenkomst vanaf 18.45 uur. De presentaties duren maximaal 1,5 uur met een tussenliggende pauze van 15 minuten. Vanaf 21.15 uur tot 22.00 uur is er gelegenheid tot napraten.

Maandag 12 juni  Guus Janssen:  Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Donderdag 15 juni Alphons van Winden: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is

Maandag  19 juni Guus Peters: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Woensdag 21 juni Frank Ruber: Limburg, verdeeld land langs de Maas

Door bijdrages van de provincie Limburg, het VSB fonds en de gemeente Sittard-Geleen kunnen wij deze activiteiten voor iedereen zonder entree toegankelijk maken.

AANMELDEN via email: reserveringen@podiumkerkje.nl

met vermelding van

* datum, het aantal personen met namen en mailadressen van de deelnemers

* codewoord: JANSSEN/ VAN WINDEN/ PETERS of RUBER

Komt u gezamenlijk namens een club of vereniging, vermeld dit ook in de e-mail

Korte toelichting inleiders en thema’s van het symposium

Guus Janssen, maandag 12 juni 19.30 uur Podiumkerkje

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957), opgegroeid in Papenhoven. Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen. Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie.

thema: Kerkhistorisch verleden in de Maasvallei met bijzondere aandacht voor de reformatie

Al vanaf de late Romeinse tijd (vierde eeuw) speelt het christendom een belangrijke rol in de Maasvallei. Van grote invloed was het cultuurgebied van het vroegere bisdom Tongeren-Maastricht-Luik. Deze situatie, die feitelijk tot 1840 heeft voortgeduurd, zal in grote lijnen geschetst worden. Al zeer vroeg was ook de reformatie in het Maasdal aanwezig door de Wassenberger predikanten en de dopers, nadien ook door Asylanten. Uiteraard zullen we in het Grevenbichtse hervormde kerkje aandacht besteden aan de reformatie in het Gulikse ambt Born en de verhoudingen tussen de confessies.

reserveren met codewoord: JANSSEN

Alphons van Winden, donderdag 15 juni 19.30 uur Podiumkerkje
Alphons van Winden volgt al meer dan 30 jaar de bewegingen van het water in onze rivieren en in zijn dagelijkse werk houdt hij zich bezig met de inrichting van de rivieren en de uiterwaarden om ze voor te bereiden op de toekomst.

thema: Waarom de Maas zo’n bijzondere rivier is           

Van jaar tot jaar zijn er grote verschillen in de waterstanden in de Maas, veroorzaakt door langdurige regens en droogtes. Alphons vertelt over de herkomst van het water en hoe dat van maand tot maand verschilt bijvoorbeeld tijdens het bijzondere hoogwater zoals dat zich in juli 2021 in de Maas en de Geul voordeed. Er zijn veranderingen gaande, die deels veroorzaakt worden door de manier waarop we de rivieren hebben ingericht, maar de laatste jaren ook door de klimaatverandering.  Ook de vraag wat ons te wachten staat in de toekomst komt aan de orde.

reserveren met codewoord: VAN WINDEN

Guus Peters , maandag 19 juni, 9.30 uur Podiumkerkje

Guus Peters is verbonden  aan het Historiehuis van de Maasvallei in Elsloo (voorheen Streekmuseum de Schippersbeurs.

thema: De Gouden eeuw van de Maasvallei

Voor de meeste mensen is de Gouden eeuw van Holland een begrip. Wat veel minder bekend is, dat er in dezelfde periode de Maasvaart tussen Luik en Dordrecht ook een grote bloeiperiode heeft gekend wat zijn weerslag heeft gehad op de dorpen in onze regio. Ook hier woonden Maasschippers, handelaren, lijndrijvers, herbergiers etc. In deze presentatie krijgt u een beeld van de “Gouden eeuw” van de Maasvallei.

reserveren met codewoord: PETERS

Frank Ruber, woensdag 21 juni 19.30 uur

Frank Ruber heeft geschiedenis gestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Als rechtgeaarde Limburger is hij sinds die opleiding geïnteresseerd in de geschiedenis en de totstandkoming van Limburg. Hij werkt als verslaggever en programmamaker bij L1.

thema: Limburg, verdeeld land langs de Maas                     

reserveren met codewoord: RUBER


Limburg; een langgerekte strook land langs de Maas die veel mensen een vertrouwd gevoel geeft. Van Eijsden tot de Mokerhei. En dat is best opmerkelijk want de provincie Limburg is een kunstmatige constructie. Pas in 1815 ontworpen aan de tekentafel en van de naam Limburg voorzien door koning Willem I. 

In de presentatie laat hij aan de hand van kaarten zien dat het gebied dat nu Limburg heet, eeuwenlang een speelbal was van hertogen, graven en koningen van elders. Oorlogen, erfenissen en huwelijken leidden steeds opnieuw tot grensaanpassingen. Het resultaat was dat het Maasdal eeuwenlang een staatkundige wirwar was. 

Als de bewoners van de versnipperde streek al een vaderlandsgevoel hadden, dan was dat beperkt tot hun eigen stad of dorp. Opmerkelijk is dat er in de nieuw ontworpen provincie in de 19e eeuw een Limburgse identiteit groeit. Met dank aan romantische schrijvers en het nieuw opgerichte bisdom Roermond. 

Van 10 tot en met 25 juni kunt u in Podiumkerkje Grevenbicht de expositie bezoeken “De Beegse Maasvallei”.

De opening vindt plaats op zaterdag 10 juni om 15:00 uur, zet deze in uw agenda.

De expositie kan worden bezocht van woensdag tot en met zondag van 13:00-17:30uur. Op maandag en dinsdag kunt u op afspraak reserveren voor groepen, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@podiumkerkje.nl. De entree is gratis.

Tijdreis door de geschiedenis

Middels een tijdlijn van 18 meter gaat u in vogelvlucht door de geschiedenis van het wonen en werken in de Beegse Maasvallei vanaf de eerste bewoners tot in deze tijd. De geschiedenis van Grevenbicht en Obbicht en opvallende gebeurtenissen komen aan de orde, evenals de handel, de Maas als bindmiddel en grens, de aanleg van dijken, overstromingen en de overlast die de Maas veroorzaakt.

Tot slot blikken we even vooruit: hoe moeten we omgaan met die Maas in de toekomst?

De Eye-catcher

Op een groot doek van 3,5 mtr bij 2,5 mtr (dat wij de eye catcher noemen) laten we de verschillende Maaslopen, de overstromingen, dijkaanleg en dijkdoorbraken in de Maasvallei zien, evenals de huidige werkzaamheden die gericht zijn op grindwinning, rivierverruiming en natuurontwikkeling.

Jupiter komt terug naar Grevenbicht

Het Jupiterbeeld dat 75 jaar geleden op de Houtstraat gevonden is en daarna in depots verdwenen is, komt voor 3 weken terug naar Grevenbicht. Wilt u kennismaken met deze Romeinse god, dan moet u zeker komen kijken. Daarnaast worden een aantal artefacten tentoongesteld die een beeld geven van verschillende periodes uit de geschiedenis.
Een speciaal hoekje is gereserveerd voor de basisschool de Kingbeek. Het Podiumkerkje heeft in samenwerking met de Heemkunde Bicht op school presentaties verzorgd over de Bandkeramiekers en de Romeinen. In maart heeft voor alle schoolkinderen een Romeinse wandeling door Grevenbicht en Obbicht plaatsgevonden. Er hebben drie workshops over de Maasvallei plaatsgevonden. De kinderen hebben met hulp van de leerkrachten, vrijwilligers en de werkgroep hun ervaringen op een bijzondere manier bijeen gebracht…

Voor een goed begrip van de Beegse Maasvallei

We hebben de Beegse Maasvallei niet strak afgebakend. De ene heeft Grevenbicht en Obbicht genoemd (de Bichtse Maasvallei), een ander riep van “sjeetschtang tot sjeetstang”, waarbij in het midden gelaten werd of het de sjeetstang van Illikhoven, Obbicht of Berg was. Bij sommige onderwerpen maken we uitstapjes naar Elen, Dilsen, Stokkem, Maaseik, Born, Sittard, Illikhoven en Visserweert.

Door bijdrages van de provincie Limburg, het VSB fonds en de gemeente Sittard-Geleen kunnen wij deze activiteiten voor iedereen zonder entree toegankelijk maken.

Veel applaus voor álle artiesten van eerste “Beeg Zungk en lach”

Het vorig jaar spontaan gelanceerde plan om plaatselijke artiesten een kans te geven in het eigen dorp op te treden is uitgegroeid tot een succes. In het uitverkocht kerkje schitterden ze afgelopen zaterdag stuk voor stuk.

  • Talent Indy Graat met haar gevoelig Engelstalig repertoire
  • de debuterende en verrassende popgroep Thom Geelen & Band
  • de formatie Corten & Co met de allerbeste swingende samenzang
  • de zussen Jenske & Veerle Wijshoff, die steeds meer vrienden winnen met hun klassiek repertoire en tenslotte
  • KME Cécile o.l.v. Jo Savelkoul met een prachtige muzikale aubade aan de grote plaatselijke troubadour Chel Savelkoul.


Het publiek beloonde alle artiesten met veel applaus. “Beeg zungk en lach” krijgt zeker een vervolg.

Foto’s: Petra Niessen | Tekst: Koos Snijders

Tussen spanning en structuur

Portretten van autisme en emoties

De datum 2 april is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. De jaarlijks terugkerende dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (www.autisme.nl) meldt dat de meerderheid van personen met autisme een normale tot hoge intelligentie heeft. Zij zijn echter beperkt is in hun ‘sociale intuïtie’, het aanvoelen van en afstemmen op sociale situaties.

Kunstfotografe Ine Bierings, die als maatschappelijk werker jarenlang ouders van kinderen met een beperking heeft begeleid, herkende in een vroeg stadium karakteristieke beelden bij haar kleinzoon Loris. Eenmaal kunstfotografe wilde ze deze beelden niet analyseren en verklaren, maar aanvoelen, begrijpen en vastleggen. In een serie portretten van haar kleinzoon probeert ze weer te geven hoe hij de wereld ervaart en met die wereld worstelt.

De portretten zijn te bezichtigen van zaterdag 1 april t/m vrijdag 7 april in het Podiumkerkje Grevenbicht.