Stichting PKG

Stichting PKG is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde krachten in dienst, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken! U zou u bijvoorbeeld kunnen opgeven voor de volgende werkzaamheden:

  • Het onderhoud van het kerkgebouw, zoals kleine reparaties, schilderwerkzaamheden, poetsen en opruimen, kortom alles wat nodig is om het gebouw in goede staat te houden.
  • Werkzaam zijn als gastheer of gastvrouw tijdens activiteiten in het kerkgebouw. Een gastheer of gastvrouw houdt zich bijvoorbeeld bezig met: koffie en thee inschenken tijdens de pauze van een concert, entreekaartjes verkopen, toezicht houden tijdens een tentoonstelling, informatie geven over het kerkje aan bezoekers, enzovoorts.
  • Administratieve werkzaamheden ten behoeve van het secretariaat. Denk aan: nieuwsbrieven schrijven voor de Vrienden van het Kerkje, persberichten schrijven, of de ledenadministratie van de Vrienden van het Kerkje beheren.
  • Meehelpen bij de opbouw van tentoonstellingen en exposities. En bij het afbreken er van na afloop.

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden. Wilt u ook een handje helpen bij de vele activiteiten die in het Kerkje worden georganiseerd, neem dan contact op met de secretaris (zie ook bestuur).