Korte introductie

De instandhouding van het monumentale kerkgebouw kost veel geld. Aan de hand van een onderhoudsplan hopen we elk jaar een stukje renovatie te kunnen uitvoeren. Zo is in de jaren 2014/2015 het kerkgebouw ingrijpend gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe bestemming.

De Stichting kan aan inkomsten komen door allerlei activiteiten in het kerkgebouw te organiseren. Maar naar alle waarschijnlijkheid is de opbrengst van deze activiteiten niet voldoende om de kosten van het onderhoud geheel te kunnen betalen.

We hebben dan ook donateurs nodig, als “Vrienden van het kerkje”, die bereid zijn om jaarlijks een bedrag aan de Stichting over te maken. We hopen zo te kunnen beschikken over een min of meer vaste inkomstenbron, die het ons mogelijk maakt om het kerkgebouw te bewaren voor de toekomst.

We hopen en vertrouwen er op dat een grote schare Vrienden bereid zal zijn de instandhouding van het Protestantse Kerkje te ondersteunen!

Wilt u Vriend van het kerkje worden?

Neem dan contact op met de secretaris van de Stichting. Dan krijgt u de formulieren in huis waarmee u zich als Vriend (of Vriendin) kunt inschrijven. Na ontvangst van uw donatie krijgt u een lidmaatschapskaart, die een jaar geldig is.

U vindt het adres van de secretaris onder Bestuur.