Aan het kerkorgel van Podiumkerkje Grevenbicht waren werkzaamheden hard nodig. Maar eerst een beetje over de historie: Het kerkorgel in het Protestants kerkje van Grevenbicht werd in 1896 feestelijk in gebruik genomen nadat Baronesse Dirckinck von Holmfeld, Gravin de Hompesch Rurich deze had geschonken ter nagedachtenis aan haar op 11 februari 1895 overleden man Baron Dirckinck von Holmfeld. Zij bewoonden het kasteel in Obbicht. Het orgel is gebouwd door de Roermondse orgelbouwers gebr. Franssen volgens het pneumatische systeem. Dit werd op 10 mei 1896 in gebruik genomen.

In 1980 was het orgel in slechte staat, en vanwege de geringe financiële middelen waren renovatie of vervanging niet mogelijk. In het kader van de kerkrenovatie die toen speelde, werden toch een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Een inspectie in 2014 toont dat het kerkorgel dringend groot onderhoud nodig heeft. Er is een offerte aangevraagd voor de te verrichten werkzaamheden aan het orgel. Het volgende beeld van werkzaamheden en onkosten kwamen naar voren:

  • het opnieuw beleren van de balgen t.b.v. de windvoorziening; in principe is het basale functioneren van het orgel afhankelijk van de conditie van de balgen.
  • het opnieuw beleren van de membraanlatten en voorrelais; het leer was versleten, het geheel spaltleer was aan vervanging toe.
  • Herstel en schoonmaak van het interieur, waaronder windlades, pijpwerk en speeltafel
  • bekleden van registerbalgen

Herstel Orgel

Daniël Jansen heeft dankzij zijn vakkundige handen het orgel weer zijn originele, in onze tijd nog nooit gehoorde, klanken terug gegeven. Dit werd in verschillende fases uitgevoerd. Eerst werd de windvoorziening aangepakt. Daarbij kwam men onvoorziene zaken tegen, zoals houtworm en een verzakte orgelkast. Hierdoor paste een en ander niet meer op zijn plek, de windventilator is naar boven verhuisd voor een sterkere windstroom.

De tweede fase heeft ook zijn problemen gekend, maar heeft men prima op kunnen lossen. Tevens is toen de hele orgelkast opnieuw geschilderd. Via via heeft het bestuur een steiger kunnen regelen waarmee op grote hoogte kon worden geverfd en de hoogste ramen ook een poetsbeurt kregen. Jacob Niessen heeft het nodige schuur- en schilderwerk verricht. Henk, Hans en Wim hebben de broodnodige kleinere hulpdiensten geboden. Er zijn nieuwe stemringen op diverse pijpen gemonteerd om een lagere stemming te krijgen. Hierdoor kan er ook met andere muziekinstrumenten worden samengespeeld.

Wist u trouwens dat er 484 orgelpijpen in het orgel zitten? Waarschijnlijk niet, wij trouwens ook niet. Één buis staat bij de ingang. Deze heeft de functie van Sponsorbuis om het gat in de begroting te verkleinen. Iedere Euro is welkom, dus als u iets kunt missen, Podiumkerkje Grevenbicht is u er heel dankbaar voor.

Het totale resultaat mag er zijn, zowel technisch als ook voor het oog. Met trots kunnen we het orgel in volle glorie weer laten klinken, eigenlijk als nooit tevoren! De werkzaamheden aan het kerkorgel Podiumkerkje Grevenbicht waren het meer dan waard.

Gezien de positieve vooruitzichten met betrekking tot de coronamaatregelen, zijn we als bestuur in samenwerking met de activiteiten commissie weer voorzichtig begonnen met de invulling van het programma. Onze bedoeling is om na de zomervakantie te beginnen.  We mikken op begin oktober als startdatum

Ter ere van de restauratie wordt er in het programma om die reden ook een orgelconcert opgenomen. Op het moment dat we wat meer weten over het programma laten we u dat via mail weten.

De website van Podiumkerkje Grevenbicht was aan vernieuwing toe. In dit tijdperk hoort een moderne uitstraling en up-to-date techniek. Gerealiseerd door het bestuur en een team van vrijwilligers is deze tot stand gekomen. Aanvankelijk werd door wijlen Arjo Willems tussen de bedrijven door de eerste opzet gemaakt. Toen hij ons is ontvallen zat het bestuur met de handen in het grijze haar …

De dochter van Jacob, Petra Niessen bood hierop haar kennis en diensten aan. Ook zij werkt tussen haar eigen bedrijfsmatige diensten door aan de website. Een geluk bij een ongeluk verstuikte zij haar enkel en plots werd de website in sneltrein vaart aangepast en gevuld. Er werden nog wat nieuwe foto’s gemaakt, want de kwaliteitseisen bij deze Fotovakvrouw liggen hoog.

Nieuwe Website

Het was aanvankelijk wennen om weer met websites bezig te zijn, maar in de avonduren werden steeds meer functies en mogelijkheden ontdekt. Het bestuur nam een kijkje en gaf hier en daar nog wat tekstuele aanpassingen door. In juni werden de laatste puntjes op de “i” gezet en gaf Petra haar laatste wensen door. De nieuwe website van Podiumkerkje Grevenbicht kreeg haar goedkeuring en werd online geplaatst.

Wie het nog niet was opgevallen, het ‘logo’ wat al jaren wordt gebruikt heeft ook een update ontvangen. Het is strakker gemaakt, enkele elementen zijn weggelaten en het is nu wel symmetrisch. “Less is more” volgens Petra, “een logo moet eenvoud uitstralen, in groot en klein formaat”. Het is nu zodanig gemaakt dat het in grote en kleine varianten kan worden ingezet zonder kwaliteitsverlies.

Al met al zijn wij verheugd met de vrijwillige bijdrage van Petra, zij blijft voorlopig het kerkje voorzien van foto’s en blijft de website onderhouden. Reacties, aanvullingen of opmerkingen zijn van harte welkom, stuur deze naar info@podiumkerkje.nl.